Energi och klimat

Här kan du som privatperson och företagare hitta information om hur du kan använda mindre energi och minska klimatpåverkan.

Vi kan minska vår klimatpåverkan och bevara viktiga miljövärden om vi använder mindre energi. Klimatpåverkan till följd av en ökad växthuseffekt betraktas som det allvarligaste miljöproblemet i världen.

Det är framförallt människans förbränning av fossila bränslen som har ökat halten av växthusgaser i atmosfären.

Senast uppdaterad den 11 januari 2024

Translate the website with Google translate.