Serveringstillstånd

Ansökan om serveringstillstånd, enligt alkohollagen, görs till Miljö- och byggavdelningen i Malå kommun fr o m 2024-01-01. Miljö- och byggavdelningen ansvarar även för tillsynen av restauranger med serveringstillstånd och eventuella ingripanden enligt alkohollagen.

Med serveringstillstånd avses:
Tillstånd att till allmänheten eller till s.k. slutna sällskap mot betalning servera spritdrycker, vin, öl eller andra jästa alkoholdrycker. Serveringen måste ske i samband med matservering och i de lokaler i vilka tillståndet gäller.

När behövs ett serveringstillstånd?
För servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker krävs tillstånd av den kommun där serveringsstället är beläget (serveringstillstånd).

Serveringstillstånd krävs dock inte om serveringen. Samtliga punkter måste vara uppfyllda för att servering skall ske utan tillstånd.
1. avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer,
2. sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna, och
3. äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.

Vad krävs för att få ett serveringstillstånd?
Personlig lämplighet att utöva verksamheten
Serveringstillstånd ges till den som visar att han/hon med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig att utöva verksamheten. Detta innebär bland annat att den som söker tillstånd ska ha kunskaper i alkohollagen och sökande avlägger ett kunskapsprov hos kommunen.

Serveringsstället ska uppfylla alkohollagens krav
Den som ansöker om serveringstillstånd ska visa att serveringsstället uppfyller alkohollagens krav.
För servering till allmänheten året runt eller årligen under viss tidsperiod gäller att lokalen har ett kök som är godkänt för allsidig matlagning från råvaror och tillhandahåller lagad mat.

Senast uppdaterad den 24 januari 2024

Translate the website with Google translate.