Vy över Malån mot södra sidan. Minigolfbanan i vänsterkant.

Vatten och Avlopp

Rent vatten är en självklarhet för oss och vårt viktigaste livsmedel som vi har tillgång till dygnet runt i kranen. Det är gott, hälsosamt, lokalproducerat och kostar bara några ören per liter.
Lika självklart är det för oss att vi blir av med vårt använda vatten via avloppssystemet.

Ny taxa från 1 Maj 2024. Läs mer under taxor och avgifter.

Fakturaguide med förklaringar.

Malå kommun ansvarar för kontroll av både kommunala och enskilda vatten- och avloppsanläggningar. 
Det finns sju kommunala vattenverk: i Malå, Adak, Aspliden, Björkland, Rentjärn, Rökå och Springliden. Kontrollen av dessa följer Livsmedelsverkets högt ställda kriterier för dricksvatten.

Kommunen har lika många avloppsreningsverk som tar hand om vårt spill- och dagvatten. Ett fungerande avloppssystem är grundläggande för hälsa och miljö. Spillvatten är det vi spolar ner i exempelvis toaletter och diskho. Dagvatten är regnvatten och smältvatten från gator, hustak och parkeringar.

Tänk på att toaletten och diskhon inte är sopstationer. Tops, bindor och fett från stekpannan hör inte hemma i vårt avlopp och kan orsaka stora problem om det blir stopp.
Farligt avfall som lösningsmedel, aceton, nagellack och andra kemikalier ska inte heller spolas ner i toaletten.
TIPS! Ha alltid en papperskorg på toaletten där du kan slänga förbränningsbara sopor som hushållspapper och våtservetter

 

 

Senast uppdaterad den 7 maj 2024

Translate the website with Google translate.