Säkerhet och räddning

Vårt samhälle har i alla tider drabbats av olyckor och extraordinära händelser, ofta väldigt svåra att förutse. Dessa händelser har oftast lett till skada för människor, egendom eller miljö. Genom åren har man försökt förutse eller bemästra dessa händelser, men samtidigt som man skaffar sig kunskap inom detta område så uppstår nya risker. Inte minst människors strävan att utveckla sin tillvaro har skapat nya faror och risker.

Eftersom människan inte bara drabbas av många olyckor utan ofta är orsaken till de flesta av dem, är en mycket viktig del av beredskapsarbetet att ändra på människors tänkande och beteende i många avseenden.

Inför eller under en extraordinär händelse kan man behöva mer information, vi rekommenderar att ni redan innan besöker följande hemsidor:

www.dinsakerhet.se samt www.krisinformation.se

Vill du läsa mer så finns det mer information om kris och beredskap här 

Senast uppdaterad den 30 juni 2021

Translate the website with Google translate.