Malå Barnmässa den 8-9 oktober 2021

Vi hälsar dig välkommen till Malå Barnmässa på Park Malåborg. En mötesplats för barn, vårdnadshavare, mor– och farföräldrar, allmänhet från Malå och besökare från regionen.

En levande plats är ett samhälle med goda förutsättningar för ALLA barn att växa upp i, med bra förskola och skola, goda jobbmöjligheter, en hållbar livsmiljö. I Malå vill människor bo och leva och verka.

Med Malå Barnmässa vill vi visa upp Malå som en levande, attraktiv och hållbar plats, här är barn viktiga – vår framtid! Malå är till och med en av de BÄSTA platserna för barn och barnfamiljer.

En stark trend är att Gröna vågen fortsätter och verkar ha ökat i styrka genom pandemin. Storstäderna tappar befolkning till andra tätorter, men även till landsbygden. Malå och övriga orter i inlandet står inför stora utmaningar men också många möjligheter. Stora industrietableringar sker vid kusten samtidigt som andra investeringar i befintligt näringsliv sker parallellt. Till detta kommer pensionsavgångar. Konkurrensen om kompetensen är mycket stor och vi behöver därför värna om varenda invånare, från barn till senior.

Vi kan erbjuda en unik livsmiljö med årstider, bra förskola och skola, ett differentierat näringsliv och offentliga arbetsgivare, bostäder i centralort och byar, kultur och fritidsutbud, och allt är nära. Vi har goda förutsättningar att även attrahera nya människor och verksamheter till Malå.

Mot denna bakgrund anordnar vi – Malå kommun i samarbete med de kyrkliga samfunden, näringslivet och föreningslivet Malå Barnmässa, med utställande företag och organisationer, seminarier, kulturinslag, ’sagostig’, ’legoland’, utställningar, modevisning och mycket mera. Mässan avslutas med att artisten Tusse intar scenen på Park Malåborg.

Ta del av programmet via bildpuff här på sidan.


Vi följer händelseutvecklingen kring Covid-19.


Senast uppdaterad den 13 maj 2022

Translate the website with Google translate.