Language Lättläst Lyssna E-tjänster
3 våningar vitt hyreshus, inglasade balkonger, solig dag

Fotograf: Lena Samuelsson

Malåbostaden AB

Malåbostaden är Malå Kommuns helägda bostadsföretag. Vi har ca 80% av totala antalet lägenheter som finns inom kommunen och vårt bestånd består av ca 500 lägenheter.

Vår målsättning

Vårt uppdrag är att genomföra kommunens bostadspolitiska ambitioner och trygga tillgången på bra bostäder. Vi strävar efter att tillhandahålla prisvärda lägenheter för alla miljöer där människor kan trivas och utvecklas. Vår målsättning är också att all verksamhet inom företaget ska bedrivas på ett miljömässigt hållbart sätt, på lång och kort sikt.

3 våningars vitt hyreshus, inglasade balkonger och solig dag

Senast uppdaterad den 15 oktober 2019

Translate the website with Google translate.