Language Lättläst E-tjänster

Malåbostaden AB

Malåbostaden är Malå Kommuns helägda bostadsföretag. Vi har ca 80% av totala antalet lägenheter som finns inom kommunen och vårt bestånd består av ca 500 lägenheter.

Sommarstängning av Malåbostadens kundtjänst vecka 30-31
Mellan vecka 30-31 har vi stängt vår kundtjänst för Malåbostaden.

Under stängningsveckorna kan du göra din felanmälan på följande sätt: 

Vår målsättning
Vårt uppdrag är att genomföra kommunens bostadspolitiska ambitioner och trygga tillgången på bra bostäder. Vi strävar efter att tillhandahålla prisvärda lägenheter för alla miljöer där människor kan trivas och utvecklas. Vår målsättning är också att all verksamhet inom företaget ska bedrivas på ett miljömässigt hållbart sätt, på lång och kort sikt.

Senast uppdaterad den 25 juni 2020

Translate the website with Google translate.