Language Lättläst Lyssna E-tjänster

Buller och luftkvalitet

Luftkvalitet 

I Malå kommun är luftkvaliteten god. Den största källan till luftföroreningar i våra kommuner är vedeldning och bilavgaser.

Buller

Buller är ljud som uppfattas som störande. Vad som uppfattas som buller kan variera från en person till en annan. Byggarbetsplatser, vägtrafik och konserter är några exempel på bullrande verksamheter som kan störa. Buller kan även komma inifrån byggnaden, från fläktar, hissar eller tvättstugor.

Senast uppdaterad den 19 juni 2019

Translate the website with Google translate.