Aktivitetsbidrag

Bidrag beviljas efter antalet planerade och genomförda sammankomster för barn och ungdomar mellan 5 t.o.m. 20 år. Aktiviteten ska dokumenteras genom ifyllande av närvarokort, eller kopior från Riksidrottsförbundets statliga lokal aktivitetsstöds blanketter (LOK-stöd).

Aktivitetsbidrag söks i efterhand, för föregående verksamhetsår.

Regler finns i länkpuff på sidan.

Blanketter

För att söka aktivitetsstöd ska föreningen lämna in följande blanketter:

OBS! Om man söker flera olika bidrag, så räcker det med att lämna in 1 (ETT) exemplar av bilagorna som efterfrågas!

Sista inlämningsdag för ansökan om aktivitetsbidrag är 31 mars.

Ansökan skickas till:

Malå kommun
Allmänna avdelningen
Box 2
939 21 Malå

eller via e-post: kommunstyrelsen@mala.se 

Senast uppdaterad den 29 november 2021

Translate the website with Google translate.