Language Lättläst E-tjänster

Aktivitetsbidrag

Bidrag beviljas efter antalet planerade och genomförda sammankomster för barn och ungdomar mellan 5 t.o.m. 20 år. Aktiviteten ska dokumenteras genom ifyllande av närvarokort, eller kopior från Riksidrottsförbundets statliga lokal aktivitetsstöds blanketter (LOK-stöd).

Aktivitetsbidrag söks i efterhand, för föregående verksamhetsår.

Regler finns i länkpuff på sidan.

Blanketter
För att söka aktivitetsstöd ska föreningen lämna in följande blanketter:

OBS! Om man söker flera olika bidrag, så räcker det med att lämna in 1 (ETT) exemplar av bilagorna som efterfrågas!

Sista inlämningsdag för ansökan om aktivitetsbidrag är 31 mars.

Ansökan skickas till:

Malå kommun
Kultur- och fritidsavdelningen
Storgatan 13
939 31 MALÅ

eller via e-post: ks@mala.se

Senast uppdaterad den 14 september 2020

Translate the website with Google translate.