Medborgarförslag

Alla som är folkbokförda i Lycksele kommun
kan lämna egna förslag till kommunen.
Det kallas medborgarförslag.

Även barn, ungdomar och utländska medborgare
som inte har fått sin kommunala rösträtt än får
lämna in förslag.
Bara enskilda personer får lämna medborgarförslag,
inte föreningar eller organisationer.

Vad ska stå i medborgarförslaget?

Ett medborgarförslag måste handla om sådant som
kommunen ansvarar för, till exempel trafik-frågor,
skola eller äldre-omsorg.
Om du vill ta upp flera ämnen ska du skriva olika
medborgarförslag för varje ämne.

Medborgarförslaget ska vara skriftligt och
innehålla ett förslag som kommunen kan
ta ställning till.

Medborgarförslaget ska också:
vara märkt med texten ”Medborgarförslag”
innehålla din namnteckning
innehålla ditt namn, adress och
telefon-nummer.

Medborgarförslaget får inte handla om personliga
ärenden, till exempel försörjnings-stöd eller
bygglov.
Det får inte heller vara odemokratiskt eller rasistiskt.

Följ denna länk till blankett för medborgarförslag.

Hur lämnar jag in mitt medborgarförslag?

Du kan lämna förslaget i kommunens brevlåda som sitter 
på väggen utanför entrén på kommunhuset.
Du kan också skicka förslaget till adressen:
Malå kommun
Box 2
939 21 Malå

När medborgarförslaget kommit till kommunen blir
det en allmän handling.
Det betyder att vem som helst kommer att kunna
läsa ditt medborgarförslag.

Observera att ditt medborgarförslag ska lämnas
till kommunen senast 11 dagar innan kommun-
fullmäktiges möte.

Vad händer med medborgarförslaget?

Medborgarförslag tas upp på
kommunfullmäktiges möten.
Personen som lämnat förslaget har rätt att svara på
frågor när kommunfullmäktige behandlar förslaget.
När kommunfullmäktige ska fatta ett beslut ska
personen som lämnat förslaget få veta det.

Kommunfullmäktige kan ibland låta
kommun-styrelsen eller en annan politisk nämnd
behandla förslaget.
Då ska personen som ställt frågan få veta
vilken nämnd som kommer att behandla förslaget.

 

Senast uppdaterad den 18 januari 2021

Translate the website with Google translate.