Snö och halka

Här kan du läsa om hur vägarna i
kommunen snöröjs och sandas på
vintern.

Malå kommun ansvarar tillsammans med
entre-prenörer som kommunen anlitat för
snö-röjningen i kommunen.

Malåbostaden AB och Malå Energi- och
Industri AB ansvarar för snö-röjningen i 
sina områden.

Hur mycket ska det snöa för att 
snö-röjning ska genom-föras?

 • På gator ska snödjupet vara 7 centimeter
 • På gång och cykelvägar ska snödjupet
  vara 4 centimeter 
 • På parkeringar ska snödjupet vara 7 cm
 • Vid fastigheter ska snödjupet vara 4-7 centimeter

När plogbilar och traktorer åker ut för att
snöröja i samhället tar det cirka 12 timmar
att ploga hela samhället. Därför kan det
ibland ha hunnit falla mer snö än 7 centimeter
där du bor innan plogbilen kommer.

Halkbekämpning

Sandning görs i första hand för
gång- och cykeltrafik, vid övergångs-
ställen och på andra viktiga områden.


Om det blir väldigt halkigt till exempel vid
underkylt regn sandas alla gator och vägar.
Det kan ta upp till 12 timmar att sanda alla 
områden och gator- och vägar.

Kontakt

 • Snöröjning i Malå samhälle:
  Företaget Bennys är ansvariga 
  och du når dem på mobil-nummer
  070-626 29 74.
 • Enskilda vägar i Malå kommun:
  Kontakta beredskaps-ansvarig
  som du når på mobil-nummer
  070-585 59 74.
 • Storgatan och Mörttjärnvägen
  Kontakta Trafikverket på 
  mobil-nummer 010-476 14 58.

Underlätta för snö-röjaren

 • Undvik att parkera ute på gator vid
  snöfall eller nattetid eftersom det
  blir svårare för snö-röjaren att komma
  fram ordentligt.
 • Märk upp till exempel låga staket, häckar
  och buskar med pinnar eller käppar.
 • Skotta inte ut snö på gatan.

Skador som uppstår vid snö-röjning

Om du upptäcker att det inträffat en skada
på till exempel staket eller brevlåda ska 
du kontakta kommun och anmäla det.
Du kan ringa kommunens växel på 
telefon-nummer 0953-140 00.

Senast uppdaterad den 12 januari 2021

Translate the website with Google translate.