Information om byte av höjdsystem

Byte av höjdsystem från RH70 till RH2000

Den 1 november 2019 anslöt sig Malå kommun till rikets höjdsystem RH2000, det gamla höjdsystemet RH70 slutar då att gälla. Detta innebär dock att alla projekt som arbetar i RH70 under tiden som bytet sker kommer fortlöpa i samma höjdsystem tills projekten är avslutade.

Samma höjdsystemsskifte har även skett i Norsjö kommun.

För alla som på något sätt jobbar med höjdinformation från kommunen är detta viktig information. Det gäller att kontrollera vilket höjdsystem som används för varje enskild handling. På alla kartor, filer och handlingar som innehåller höjduppgifter så framgår det alltid vilket höjdsystem som används.

Det nya höjdsystemet har en annan utgångspunkt än i det tidigare höjdsystemet. I Malå kommun är det 0,260 meter högre i RH2000 än i det tidigare RH70. I Norsjö kommun är det 0,289 meter högre än det gamla systemet RH70.

Det nya referenssystemet i höjd

Det nationella höjdsystemet RH2000 har tagits fram av Lantmäteriet och har framställts genom en landsomfattande precisionsavvägning. Detta har resulterat i ett rikstäckande höjdnät av högre kvalitét jämfört med föregångarna RH70 och RH00. Detta nät är kopplat mellan våra grannländer enligt en europeisk standard vilket kan betraktas som en del av det europeiska höjdsystemet.

Mer information finns här och frågor besvaras av miljö- och byggavdelningen

Senast uppdaterad den 12 januari 2022

Translate the website with Google translate.