Cisterner

Oljecisterner

I kommunen finns ett stort antal cisterner för förvaring av eldnings-, diesel- och spillolja. Det finns mycket bestämmelser runt cisterner som vi ska reda ut på den här sidan.

Allmänt om cisterner för eldnings-, diesel- och spillolja i storleken 1 - 10 m3

  • Anmäl till bygg- och miljönämnden innan du installerar en cistern
  • Se till att kontrollbesiktningar görs i tid
  • Kontrollrapporten ska sparas för att kunna visas upp för tillsynsmyndighet
  • Anmäl till bygg- och miljönämnden om en cistern tas ur bruk

Innan cisternen installeras

Innan du installerar en cistern ska den anmälas till bygg- och miljönämnden. Detta gäller cisterner utomhus som är 1 - 10 m3 och cisterner nedgrävda i mark som är större än 1 m3. Om en cistern byts ut mot en annan ska detta också anmälas. Blanketter hittar du under fliken blanketter längst upp på den här sidan. Inomhuscisterner utanför vattenskyddsområden behöver inte anmälas om rörledningarna är synliga och cisternen är placerad så den är möjlig att inspektera runt om. Bygganmälan eller bygglov krävs för fasta cisterner.

Efter installationen

En besiktning ska göras i samband med installationen. Därefter ska återkommande kontroller göras. Om cisternen repareras måste den kontrolleras innan den åter tas i bruk. Alla kontroller ska utföras av godkända företag. En cistern som inte är rengjord är "i bruk" och ska kontrolleras. Efter kontrollen får du en kontrollrapport från företaget. Denna ska sparas och kunna visas upp för tillsynsmyndigheten.

Cistern som inte används

En cistern som inte används ska tömmas och rengöras. Du ska kontrollera att den inte har läckt och förorenat marken. Påfyllnadsrör och avluftningsledning ska tas bort eller plomberas. Anmälan om att cistern har tagits ur bruk ska göras till bygg- och miljönämnden.  Om det av något skäl är otänkbart att ta bort den (t ex sättningsrisk för byggnad) kan den sandfyllas efter rengöring. Oljeavfall samt nivåmätare med kvicksilver är farligt avfall och lämnas in till en miljöstation eller en återvinningscentral.

Inom vattenskyddsområde

I vattenskyddsområden gäller anmälningskrav för all förvaring om hanteringen överstiger 250 liter. Kravet gäller då även hantering inomhus och andra behållare än cisterner. Till höger på sidan kan du klicka dig in och läsa mera.

Besiktning

Kraven på besiktning gäller alla cisterner som rymmer mer än en kubikmeter, vare sig de är nergrävda i mark, står inomhus i en källare eller är uppställda utomhus. Besiktningsmannen märker cisternen med år för senaste besiktningen och kontrollintervall, utifrån detta kan ägaren själv räkna ut när nästa besiktning ska göras.

Kontrollintervall K-eller skyddad S-cistern S-cistern
Utanför vattenskyddsområde  12 år  6 år

Inom vattenskyddsområde:
 - med sekundärskydd
 - utan sekundärskydd

12 år
6 år

6 år
3 år

"K-cisterner" och "skyddade S-cisterner" har god korrosionsbeständighet, till skillnad mot "S-cisterner". Sekundärskydd kan vara t ex invallning eller dubbelmantling.

Kontrollrapport

Företaget som utför besiktningen ska lämna en kontrollrapport till ägaren av cisternen alternativt till fastighetsägaren om det är en hyrcistern. Kontrollrapporten ska sparas och kunna visas upp för tillsynsmyndigheten vid begäran. Om det sker ett ägarbyte är det viktigt att den nya ägaren får de aktuella kontrollrapporterna. Tidigare fanns krav att kontrollrapporten skulle skickas in till tillsynsmyndigheten, detta krav togs bort 1 juli 2009.

Godkända besiktningsfirmor

För att utföra besiktningar av cisterner krävs att företaget är ackrediterat (godkänt) av Swedac. På Swedac:s hemsida kan du se vilka företag som är ackrediterade. Du kan också ringa Swedac på telefon
033-177700.

Andra krav som kan gälla från hantering av 100 liter och uppåt

Utöver miljöskyddskraven kan det finnas andra krav t.ex. för brandfarlig vara. Brandfarliga vätskor är bl.a. bensin, eldningsolja, fotogen, etanol, spillolja, diesel, färger och T-sprit. När förvaring sker inomhus ska anmälan göras redan vid 100 liter. Miljö- och byggnämnden är tillståndsgivande myndighet. 

Senast uppdaterad den 17 oktober 2019

Translate the website with Google translate.