Biltvätt

Vattnet du använder vid biltvätt hemma går ofta till vattendrag och sjöar utan rening!

Tvättvattnets innehåll
Tvättvattnet innehåller rester av olja, bränsle, asfalt och som t.ex. bly, kadmium, zink, nickel, krom, koppar. Även kemikalier som finns i bilschampo och bilvårdsprodukter. Tvättvattnet, även med miljömärkta tvättmedel, ska inte släppas direkt ut i naturen.

 Biltvättanläggning
På de flesta biltvättanläggningar finns reningsverk. Vid reningen avskiljs en stor del av föroreningarna. Om du inte kan välja en biltvätt bör du ändå tvätta bilen på någon biltvättanläggning eller gör-det-själv-hall. Då passerar vattnet åtminstone en oljeavskiljare innan det leds vidare till kommunens reningsverk.

 Varför inte garageuppfarten?
Om du tvättar bilen på gatan rinner vattnet med miljöfarliga ämnen via dagvattenledningar ut i närmaste sjö eller vattendrag där djur och växter skadas.
Vill du trots allt tvätta bilen hemma, håll till på gräsmattan, grusgången eller på annan plats där marken är genomsläpplig. Marken hjälper till att rena vattnet. Har du egen brunn bör du inte hålla till nära brunnsområdet.

 När du tvättar själv!
Tvätta helst bilen på en ”Gör-det-själv” hall i annat fall på genomsläpplig mark såsom t.ex. gräsmatta eller grusgång.

  • Spola först av med vatten
  • Tvätta med såpa, diskmedel eller bilschampo. Om bilen är riktigt smutsig används avfettningsmedel före tvätt. Alla bilvårdsprodukter finns som miljömärkta – Använd dem!
  • Vaxa slutligen bilen. Det gör att smuts inte fastnar lika lätt och man behöver därför inte tvätta bilen lika ofta.
  • Inuti bilen är mikrofiberdukar bra att använda! De är statiska och binder damm effektivt plus att de används utan något rengöringsmedel.
Senast uppdaterad den 17 juni 2019

Translate the website with Google translate.