Language Lättläst E-tjänster

Fotograf: Aleksandra Simanovskaya

Integrationsservice

Information till dig som fått uppehållstillstånd
Malå - med allt så nära. En välkomnade och trygg kommun där utveckling sker.

Arbete


När du fått ditt uppehållstillstånd ska du besöka Skatteverket för att få ditt svenska personnummer. Till Skatteverket behöver du ta med dina id-handlingar (om du har) samt ditt beslut från Migrationsverket.
Du ska också anmäla dig på Arbetsförmedlingen. Ta med dina id-handlingar (om du har). Behöver du stöd och hjälp så kontaktar du Inflyttar- och integrationsservice, Malå Kommun.

Utbildning


När du fått uppehållstillstånd och Skatteverket har registrerat dig som boende i Malå kommun, har du som vuxen rätt att läsa Svenska för invandrare, SFI.

Du som vårdnadshavare söker plats för dina barn genom att skicka in blanketterna "In- och utflyttning" samt "Medgivande av överlämnande till mottagande skola", för barn i grundskolan.  Har du barn inom barnomsorgen så ska du ställa dem i kö, det finns olika blanketter som ska fyllas i och lämnas till skolexpeditionen.

Blanketterna heter ”Anmälan om förskoleplats”, "Anmälan om inkomstuppgift för förskola/skolbarnomsorg". Alla blanketter som handlar om utbildning och barnomsorg hittar du samlade på kommunens hemsida. 

Boende 

Det finns flera bostadsbolag som hyr ut lägenheter i Malå

Inflyttar- och integrationsservice i Malå kommun där du blir kommunplacerad hjälper dig med boende och information om samhället och myndighetskontakter.

Senast uppdaterad den 22 april 2020

Translate the website with Google translate.