ridning i tjamstanbackarna.

Fotograf: www.ricke.se

Föreningsbidrag

Ett driftigt föreningsliv med engagerade eldsjälar ger vardagsaktiva människor chansen att förverkliga sina idéer i Malå kommun.

Föreningsbidrag

Föreningar i Malå har möjlighet att söka olika typer av bidrag av kommunen.

Blanketter och information om de olika bidragen hittar du i menyn. Reglerna för bidrag återfinns i puffen på sidorna.


Just nu finns det möjlighet att söka följande bidrag:

- Kulturbidrag/utvecklingsbidrag - sista ansökningsdag 2021-01-31
https://www.mala.se/kultur-och-fritid/foreningsbidrag/kulturbidrag/ 

- Bygdemedel - sista ansökningsdag 2020-01-31 (via Länsstyrelsen)
https://www.mala.se/naringsliv-och-jobb/landsbygdsutveckling-och-lokal-serviceplan/bygdemedel/ 

- Aktivitetsbidrag - sista ansökningsdag 2021-03-31
https://www.mala.se/kultur-och-fritid/foreningsbidrag/aktivitetsbidrag/ 

- Lokalbidrag - sista ansökningsdag 2021-03-31
https://www.mala.se/kultur-och-fritid/foreningsbidrag/lokalbidrag/ 

- Anläggningsbidrag - sista ansökningsdag 2021-03-31
https://www.mala.se/kultur-och-fritid/foreningsbidrag/anlaggningsbidrag/ 

- Kulturbidrag/snabbkultur - kan sökas hela året.
https://www.mala.se/kultur-och-fritid/foreningsbidrag/kulturbidrag/ 

- Bidrag för särskilda ändamål - kan sökas hela året 2020.
https://www.mala.se/kultur-och-fritid/foreningsbidrag/bidrag-till-sarskilda-andamal/ 

- Fritidsbidrag - kan sökas hela året 2021
https://www.mala.se/kultur-och-fritid/foreningsbidrag/fritidsbidrag/ 

- LONA; lokala naturvårdsbidrag - sista ansökningsdag 2021-11-15
https://www.mala.se/kultur-och-fritid/foreningsbidrag/lona-lokala-naturvardsbidrag/ 

 

Senast uppdaterad den 21 december 2020

Translate the website with Google translate.