Ung person håller i och tittar på drönare i folkmassa.

Fotograf: Linn Fjellner

Bygdemedel

Bygdemedel är pengar som kan sökas i bygder som påverkats av utbyggnaden av vattenkraft. Pengarna ska i första hand gå till reparationer av skador som uppkommit på grund av vattenregleringen. Utöver detta går det även att söka bygdemedel för investeringar som är till allmän nytta i bygden.

Bakgrund

Hur bygdemedel får användas regleras i lagen med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet och i förordningen om bygde- och fiskeavgifter. Lagstiftningen säger följande om bygdeavgiftsmedel:
… tillgodose allmänna ändamål för den bygd som berörs av vattenverksamheten eller anläggningar för denna. (Lag (1998:812) om vattenverksamhet 6 kap 1 §, utdrag).
… användas till investeringar för ändamål som främjar näringsliv eller service i bygden eller annars är till nytta för denna. (Förordning 1998:928 om bygde- och fiskeavgifter 8 §, utdrag).
Enligt förordningen ska medlen användas till investeringar eller projekt med investeringskaraktär för ändamål som främjar näringsliv eller service i bygden eller annars är till nytta för denna.


Malå kommun ska årligen upprätta en handlingsplan för hur bygdemedlen ska användas i hela kommunen. Handlingsplanen ska därefter godkännas av Länsstyrelsen. Handlingsplanen ska vara kopplad till och utformad i enlighet med länets regionala utvecklingsstrategi, Malå kommuns antagna styrkort och mål, lokala utvecklingsstrategin, integrationsstrategin med tillhörande handlingsplan, Utvecklingsavdelningens handlingsplan och övriga relevanta strategiska planer.

De insatser som Malå kommun vill prioritera med stöd från bygdemedel bör vara långsiktiga och bidra till kontinuerlig utveckling av bygden – service- och landsbygdsutveckling. För att bygdemedlen ska användas så effektivt som möjligt bör möjligheten till medfinansiering av projekt inom EU:s strukturfondsprogram samt Landsbygdsprogrammet och Jordbruksverket beaktas. Projekt/aktiviteter som främjar hälsa och kultur ska kunna finansieras med bygdemedel. Detsamma gäller för verksamhet som genom metodutveckling leder till samhälls- och näringslivsutveckling.

Eftersom initiativ inom ramen för bygdemedel kan pågå över flera år presenteras flera planer nedan:

Handlingsplan för bygdemedel 2024 Malå kommun

Handlingsplan för bygdemedel 2023 Malå kommun 

För föreningar - Hur söker vi bygdemedel 2024? 

Ansök om bygdemedel från och med 15 maj 2024, senast den 31 augusti 2024. Ansökan ska utgå från beslutad handlingsplan för aktuellt år och innehålla:

  • syftet med projektet
  • kostnads- och finansieringsbudget.

Ansök om bygdemedel

Mer information/ansökan/redovisning 
Länsstyrelsens hemsida - Utveckling med bygdemedel

 

SÄRSKILD SATSNING 2024, projekt handlingsplan bygdemedel

Vill du testa och utveckla en eller flera idéer i samverkan med andra som bidrar till Malå en attraktiv plats HÄR olikheter skapar utvecklingskraft? Ansökningar välkomnas löpande, inga fasta beslutstillfällen. Läs mer: Projekt handlingsplan bygdemedel
År 2024 avsätts 210 000 kronor för Malå en levande och/eller cirkulär plats, med särskilt fokus på näringslivs- och attraktivitetsfrämjande resultat.
År 2023 bidrog medlen bland annat till: livesändning från Malå Vinterfestival, genomförandet av Coop Snowvolley Cup, studieresor till Moskosel Creative Lab och Moskosel Framtid, Finnbergs Lanthandel i Glommersträsk och Norråkers Handel i Norråker för att främja utveckling av kommersiell service i Malåbygden. 

För dig som fortfarande inte redovisat 2023 års SÄRSKILDA SATSNINGAR, ta del av information nedan: 

  • Miniprojekt för dig med en idé - Malå en levande och/eller cirkulär plats
Vill du testa och utveckla en eller flera idéer i samverkan med andra som bidrar till Malå en attraktiv plats HÄR olikheter skapar utvecklingskraft? Läs mer: Malå en levande och/eller cirkulär plats
År 2023 avsätts 210 000 kronor för Malå en levande och/eller cirkulär plats, med särskilt fokus på näringslivs- och attraktivitetsfrämjande resultat.
Förra året bidrog medlen bland annat till: Skateramp i Sjöparken, Rastplats vid Långudden/Släppträsk (se bild), Världens fest i Malå, Event med utomhusbio, Discgolfbana, Idé om ostcentrum, lokalproducerad hantverksost med mjölk från Näset och Lönås.
Välkommen med din ansökan, märk PROJEKT HANDLINGSPLAN BYGDEMEDEL som skickas till kommunstyrelsen@mala.se 
Tillsammans för en hållbar attraktiv Malåbygd!
  • Omvärldsbevakning och insatser för ökad inflyttning.
Tillsammans med föreningar och företag i Malå kommun kommer vi under 2023 arbeta för att öka inflyttning i hela Malåbygden.
Har du en idé som bidrar till att:
- stimulera bostadsmarknaden så fler hus säljs och hyrs ut
- synliggöra livet i byarna och människorna som bor här
År 2023 avsätts 60 000 kronor enligt Handlingsplan Bygdemedel som syftar till insatser som främjar inflyttning och att bo, leva och verka i hållbara Malåbygden. Tillsammans föreningsliv och näringsliv i samverkan. Insatser samordnas av Utveckling- och arbetsmarknadsenheten, välkommen med din idé och ansökan. Initiativ från företag och föreningar med säte i Malå kommun välkomnas.
Välkommen med din idé, märk OMVÄRLDSBEVAKNING OCH INSATSER FÖR ÖKAD INFLYTTNING och skicka till kommunstyrelsen@mala.se 
Tillsammans för en hållbar attraktiv Malåbygd, bästa platsen för barn och barnfamiljer!

 

Senast uppdaterad den 4 mars 2024

Translate the website with Google translate.