Nedskräpning

Det är ett brott att skräpa ner på
allmän plats, i skogen eller på en tomt.
Skräp kan vara farligt för
miljön, djur och människors hälsa.
Farliga ämnen kan läcka ut, människor kan
skära sig på skräp med vassa kanter och
djur kan äta skräpet eller fastna i plastföremål.

Det kostar mycket pengar att städa bort skräp.
Det är den skatt som medborgarna betalar som
måste användas till städningen.
Om fler slänger sitt skräp på rätt ställe blir det
enklare och billigare för kommunen att städa.
Då kan pengarna användas till annat istället.

Så här kan du hjälpa till att
hålla Malå rent:

 • Släng skräp i papperskorgar.
 • Plocka upp hund-bajs efter din hund
  och lämna i hund-latriner.
 • Lämna pant-burkar i pant-rör eller
  panta dem själv i en affär.
 • Lämna större avfall på en
  återvinnings-central.
 • Lämna trädgårds-avfall till jord-tippen.
 • Hjälp till att plocka upp skräp.

Kontakt

Kontakta kommunen om ett område behöver
städas från skräp eller om du tycker att det saknas
pappers-korgar eller hund-latriner. Du kan ringa 
kommunen på telefon-nummer 0953-140 00.

Senast uppdaterad den 12 januari 2021

Translate the website with Google translate.