Avgift för avfall

Du ska betala en avgift för att
kommunen ditt avfall.

Avfalls-avgiften betalar bland annat
kostnaden för att hämta och behandla avfall,
avfalls-kärlet och återvinnings-centraler.

Hur mycket det kostar beror på
hur ofta ditt avfall behöver hämtas och
hur stort avfalls-kärl du har.
Du kan byta storlek på avfalls-kärlet eller
välja hur ofta avfallet ska hämtas.

Om du har frågor om vad som gäller just dig
kan du kontakta kommunen via växeln på 
telefon-nummer 0953-140 00.

Senast uppdaterad den 12 januari 2021

Translate the website with Google translate.