Förskola och fritidshem

Förskolan är för barn mellan 1-5 år.

Barn som är 5 år är placerade på 
avdelningen Regnbågen på Nilaskolan.

Barn 1-4 år är placerade på området
Tjambo som har 7 olika avdelningar.

Har du frågor om förskola kan du ringa
Utbildningskontoret på telefon-nummer
0953-140 80.

Senast uppdaterad den 18 januari 2021

Translate the website with Google translate.