Grundskola

Barn som bor i Sverige och är 7-16 år måste gå
i grundskolan, det kallas skolplikt.

Grundskolan består av årskurs 1 till 9 .

I Malå finns det en grundskola som heter
Nilaskolan.

Om du vill prata med någon om Nilaskolan
kan du ringa Utbildnings-kontoret på 
telefon-nummer 0953-140 80.

Senast uppdaterad den 18 januari 2021

Translate the website with Google translate.