Enskilt vatten och avlopp

Om du har en fastighet utanför tätorterna
har du själv ansvar för att skaffa och sköta
ditt vatten och avlopp.
Det kallas enskilt vatten och avlopp.

Vatten

Om du får problem med ditt dricks-vatten
kan du ta vatten-prover för att ta reda på
om något är fel med vattnet.
Du bör ta vatten-prover minst vart tredje år.
Du kan få råd om hur du tar vatten-prover
genom att ringa kommunenen på telefon-
nummer 0953-140 00.

Avlopp

Om du ska ordna en ny avlopps-anordning
eller ändra på en anordning som finns
ska du anmäla det till kommunen.
Du betalar för att anmäla enskilt avlopp.

Du kan få hjälp med anmälan genom att kontakta
miljö och byggavdelningen på kommunen via 
kommunen växeln telefon-nummer 0953-140 00.

Senast uppdaterad den 12 januari 2021

Translate the website with Google translate.