Kommunalt vatten och avlopp

Fastigheter i tätorten är anslutna till kommunens vatten och avlopp.

Ansluta till vatten och avlopp

Du kan behöva ansluta din fastighet till
kommunens vatten och avlopp om du
bygger nytt eller bygger ut din fastighet.
När du ansluter din fastighet ska du
betala en avgift.
Hur mycket det kostar beror bland annat på
hur stor din bostad och din tomt är.

Om du ska ansluta eller har frågor om
vad som gäller just dig kan du kontakta
kommunen via växeln på telefon-nummer
0953-140 00.


Använda vatten och avlopp

Du ska betala en avgift varje år för att
du använder kommunens vatten och avlopp.

Hur mycket det kostar beror på
hur stor din bostad är och
hur mycket vatten du använder.

Avgiften används bland annat till att
producera dricks-vatten, ta hand om
ledningarna och rena avlopps-vatten.

Kontakt

Om du får problem med ditt vatten ska du
göra en felanmälan till kommunen.
Du kan ringa kund-tjänst för felanmälan
på telefonnummer 0953-140 66.
Du kan även göra en felanmälan via
e-post på adressen felanmalan@mala.se 

Om du vill göra en akut felanmälan på
kvällstid eller helger kan du ringa
telefon-nummer 0910-370 35.

Senast uppdaterad den 12 januari 2021

Translate the website with Google translate.