Försäljning av tobak och folköl

Den som säljer tobaksvaror och folköl i detaljhandeln ska anmäla detta till kommunen enligt tobakslagen och alkohollagen. Anmälningsplikten finns för att kommunen ska kunna informera om bestämmelserna kring tobaks- och folkölsförsäljning. Kommunen ska också kunna kontrollera att lagen följs, genom att göra tillsynsbesök på försäljningsstället.

En anmälan ska skickas in till miljökontoret innan försäljningen påbörjas. Om verksamheten byter ägare/bolagsform ska en ny anmälan skickas in.För att få sälja folköl i detaljhandel ska din livsmedelsanläggning vara registrerad hos miljökontoret.

Anmälan

Egenkontrollprogram
Den som säljer tobak och folköl ska utöva särskild kontroll över försäljningen. Detta kallas för egenkontroll. Det innebär att verksamhetsutövaren är ansvarig för att försäljningsreglerna utifrån lagstiftningen följs i verksamheten. Verksamhetsutövaren ansvarar för att personalen känner till gällande regler och att det skapas rutiner för ålderskontroll. Egenkontrollprogrammet är tänkt att vara ett stöd för personalen. Det ska finnas ett skriftligt egenkontrollprogram som ska arbetas fram av den ansvarige för verksamheten.

Ett egenkontrollprogram ska innehålla:

  • verksamhetsuppgifter som försäljningsställets namn, företagsnamn, kontaktperson och organisationsnummer/personnummer
  • försäljningsställets rutiner för att kontrollera ålder
  • försäljningsställets rutiner för marknadsföring
  • försäljningsställets rutiner för kontroll av märkning av tobaksvaror
  • försäljningsställets rutiner för utbildning av personal.
  • försäljningsställets rutiner för misstanke om lagning
  • försäljningsställets rutiner kring information om 18-års gränsen (skyltar/dekaler)

En kopia av egenkontrollprogrammet ska alltid bifogas en anmälan.
Du hittar mer information om egenkontrollprogram på Folkhälsomyndighetens hemsida.
Där finns bland annat exempel på egenkontrollprogram på flera språk.

Påföljder
Försäljning av tobaksvaror sker under straffansvar, så kallad olovlig tobaksförsäljning. Den som säljer tobaksvara till någon som är under 18 år riskerar att dömas för olovlig tobaksförsäljning. Påföljden är böter eller fängelse upp till 6 månader.

Om någon butik bryter mot bestämmelserna i alkohollagen kan kommunen meddela varning eller försäljningsförbud.

Vad är tobak?
Tobak är varor som innehåller tobak till någon del och är avsedd att rökas, tuggas, snusas eller sugas på. Exempel på tobaksvaror är cigaretter, cigarrer, cigarromslag, cigariller, piptobak, rulltobak, snus, tuggtobak, råtobak och portionstobak. Även vattenpipstobak och örtprodukter för rökning som inte innehåller tobak omfattas av tobakslagen och därför ska även försäljning av dessa varor anmälas till kommunen.

Skatt på tobaksvaror
Tobaksvaror ska beskattas enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt.
Läs mer på beskattning av tobaksvaror på Skatteverkets hemsida

Vad är folköl?
Folköl är detsamma som öl klass II. Folköl är en maltdryck med en alkoholhalt mellan 2,25- 3,5 %. (öl med högre volymprocent kallas för starköl).

Senast uppdaterad den 12 januari 2022

Translate the website with Google translate.