Gräva i offentlig mark

Om du behöver gräva i offentlig mark för att till exempel lägga ner kabelanläggningar, måste du ansöka om grävtillstånd hos kommunen. Du måste också lämna in en trafikanordningsplan.

Anvisningar för att gräva i offentlig mark
Ansökan
· Ansökan ska vara hos kommunen senast tre veckor innan grävning
· Bifoga en planritning eller skiss, där det framgår var du vill gräva.
· Oavsett vem som skickar in ansökan är det ägaren av anläggningen som får grävtillståndet.

Kommunen tar inte betalt för grävtillståndet, inte heller hyra för ledningarna i offentlig mark.

Trafikanordningsplan TA-plan
En trafikanordningsplan krävs för vägarbeten och andra arbeten som inkräktar på gatumark och trafik. Exempel på sådana arbeten är takskottning, husdräneringar och fasadrenoveringar. Senast två veckor före planerad grävning ska en trafikanordningsplan lämnas in till kommunen.

Ägarens ansvar vid grävarbeten
· Omedelbart efter utfört arbete ska arbetsområdet återställas till samma skick som innan.
· Ägaren av anläggningen har ansvar för de eventuella skador som blir i väg- och parkområde på grund av markarbetena.
· Slutfört arbete ska besiktas
· Hela det framtida ansvaret för anläggningen ligger på ägaren

Blanketter för ansökan om grävning
Blankett för trafikanordningsplan där Malå kommun är väghållare.

Senast uppdaterad den 14 juni 2019

Translate the website with Google translate.