Language Lättläst E-tjänster

Sjukanmälan för elever

På Nilaskolan sker en noggrann uppföljning av elevens frånvaro. Denna uppföljning förutsätter att vårdnadshavare till elever i grund- och gymnasieskola så tidigt som möjligt meddelar skolan att eleven är sjuk. Vid sjukdom flera dagar i rad måste sjukanmälan göras varje dag. Om en elev är frånvarande och skolan ej fått in en sjukanmälan tar Barn- och utbildningskontoret kontakt med vårdnadshavare.

Vid sjukanmälan via SchoolSoft ska vårdnadshavaren uppge

  • Vilken dag eleven är frånvarande
  • Huruvida eleven ska vara frånvarande en hel dag eller några lektioner

Vid sjukanmälan av elev via telefon och mejl ska vårdnadshavare uppge

  • Sitt namn
  • Barnets namn
  • Barnets klass
  • Att barnet är sjuk
Senast uppdaterad den 12 augusti 2019

Aktuellt

Vinterbild med utemiljö vid Nilaskolan med skolgård och byggnader samt Tjamstanbackarna i bakgrunden.

Fotograf: Ida Söderström

SAMVERKANSAVTAL OM GYMNASIEUTBILDNING I VÄSTERBOTTENS LÄN

Utbildning och barnomsorg

Malå kommun har valt att teckna samverkansavtal om gymnasieutbildning i Västerbottens län. Det innebär att föregående beslut om gymnasiesamverkan endast med Skellefteå kommun ändras. Nuvarande bussförbindelser mellan Malå och Skellefteå innebär att en skoldag inklusive restid för en dagpendlande elev från Malå kan uppgå till drygt 13 timmar.

Att Malå kommun har tecknat samverkansavtal om gymnasieutbildning i Västerbottens län innebär att det nu står fritt för eleverna från Malå att söka och bli förstahandsmottagna på samtliga gymnasieutbildningar i länet.

BARN- OCH UTBILDNINGSAVDELNINGEN SÖKER VIKARIER

Utbildning och barnomsorg

Är du intresserad tar du kontakt med barn- och utbildningskontoret på tfn 0953-14080, via e-post boukontor@mala.se eller ännu bättre – kom förbi på kontoret! Vi behöver ditt namn, telefonnummer, information angående vilken/vilka av våra verksamheter/ämnen du är intresserad att vikariera inom, vilka veckor/dagar/tider vi kan ringa dig, ifyllt kontrakt för tystnadsplikt samt ett utdrag från polisregistret.

Välkommen till oss!

Translate the website with Google translate.