Sjukanmälan för elever

På Nilaskolan sker en noggrann uppföljning av elevens frånvaro. Denna uppföljning förutsätter att vårdnadshavare till elever i grund- och gymnasieskola så tidigt som möjligt meddelar skolan att eleven är sjuk. Vid sjukdom flera dagar i rad måste sjukanmälan göras varje dag. Om en elev är frånvarande och skolan ej fått in en sjukanmälan tar utbildningsavdelningen kontakt med vårdnadshavare.

Vid sjukanmälan via SchoolSoft ska vårdnadshavaren uppge

  • Vilken dag eleven är frånvarande
  • Huruvida eleven ska vara frånvarande en hel dag eller några lektioner

Vid sjukanmälan av elev via telefon och mejl ska vårdnadshavare uppge

  • Sitt namn
  • Barnets namn
  • Barnets klass
  • Att barnet är sjuk
Senast uppdaterad den 8 februari 2024

Translate the website with Google translate.