Åsa Gustavsson, Anna Harr, Nina Grenvall, Jessica Bystedth, Oskar Sjölund, Eva Oskarsson, Björn Fredriksson, Viveka Eliasson, Mona Larsson, Ann-Chatrine Lundmark, Ulrika Renström, Lena Jirlén

Fotograf: Åsa Gustavsson, Anna Harr, Nina Grenvall, Jessica Bystedth, Oskar Sjölund, Eva Oskarsson, Björn Fredriksson, Viveka Eliasson, Mona Larsson, Ann-Chatrine Lundmark, Ulrika Renström, Lena Jirlén

Skola och fritidshem

Inom Nilaskolan finns ett kompetent elevhälsoteam vars uppdrag är att främja hälsa och bidra till att skapa lärande miljöer som ökar barns och elevers förutsättningar till en positiv kunskapsutveckling. Elevhälsan arbetar förebyggande på organisations-, grupp- och individnivå. Elevhälsoteamet träffar eleverna i vardagen och handleder personal.

I elevhälsoteamet ingår

  • Rektorer
  • Skolläkare (bokas av skolsköterska)
  • Skolsköterska
  • Skolpsykolog (bokas av rektor)
  • Skolkurator
  • Speciallärare
  • Specialpedagog

Svårigheter i skolarbetet
Anser du att ditt barn har svårigheter i skolarbetet ska du i första hand kontakta barnets
klasslärare/mentor och i andra hand barnets rektor.

Behov av skolsköterska eller skolkurator
Har ditt barn behov av att träffa skolsköterska eller skolkurator kan du kontakta dem direkt.

Barnets hälsa och välbefinnande i skolan
Har du frågor om ditt barns hälsa och välbefinnande i skolan kontaktar du ditt barns klasslärare/mentor. 

Senast uppdaterad den 8 februari 2024

Translate the website with Google translate.