Skola och fritidshem

Inom Nilaskolan finns ett kompetent elevhälsoteam vars uppdrag är att främja hälsa och bidra till att skapa lärande miljöer som ökar barns och elevers förutsättningar till en positiv kunskapsutveckling. Elevhälsan arbetar förebyggande på organisations-, grupp- och individnivå. Elevhälsoteamet träffar eleverna i vardagen och handleder personal.

I elevhälsoteamet ingår

  • Rektorer
  • Skolläkare (bokas av skolsköterska)
  • Skolsköterska
  • Skolpsykolog (bokas av rektor)
  • Skolkurator
  • Speciallärare
  • Specialpedagog

Svårigheter i skolarbetet
Anser du att ditt barn har svårigheter i skolarbetet ska du i första hand kontakta
barnets
klasslärare/mentor och i andra hand barnets rektor.

Behov av skolsköterska eller skolkurator
Har ditt barn behov av att träffa skolsköterska eller skolkurator kan du kontakta dem direkt.

Barnets hälsa och välbefinnande i skolan
Har du frågor om ditt barns hälsa och välbefinnande i skolan kontaktar du ditt barns klasslärare/mentor. 

Senast uppdaterad den 24 september 2020

Translate the website with Google translate.