Aktuellt

VILL DU UTBILDA DIG TILL INDUSTRIELEKTRIKER ELLER INSTALLATIONSELEKTRIKER - SE HIT

Är du en person som vill ha en varierande vardag? Vill du jobba i team men också självständigt? Har du ett intresse för matematik? Då är denna utbildning för dig! En distansutbildning som genomförs i samarbete med Trainor. Ett antal fysiska träffar med praktiska moment förekommer genom hela utbildningen, de träffarna sker på plats i Skellefteå.

Yrkesutbildning industrielektriker

Industrielektriker installerar och monterar elektrisk utrustning och kontrollerar, underhåller och reparerar el- och automatikutrustningar. Du arbetar med både hög- och lågspänning och kan antingen vara anställd i ett industriföretag eller i ett installationsföretag och utföra uppdrag på olika industrier.

Framtiden som elektriker är ljus – idag finns det ett stort behov av elektriker.

Upplägg
Utbildningen bedrivs på distans men det ingår praktiska moment i ett flertal kurser vilket kräver din närvaro på skolan, dessa dagar är obligatoriska. Datum för praktiska moment delges i början av varje kurs, dessa sker på plats i Skellefteå.

I utbildningen ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande) som infaller i slutet av utbildningen, skolan anordnar APL-platser, vid egna önskemål kommer du behöva vara involverad genom hela sökprocessen.

Mer information får du vid kursstart.

Egna kostnader i utbildningen
Vissa APL-platser kräver att man har arbetskläder vilket bekostas av dig.

Kostnader för kurslitteratur och eventuella resor/logi i samband med laborationstillfällen och/eller APL betalar du själv.
Du behöver ha tillgång till en egen dator med bra internetanslutning.

Studietid
Utbildningen är på heltid och omfattar 1500 poäng på gymnasienivå.
Utbildningen startar 2024-03-25 och avslutas 2025-08-29.
Utbildningen kan finansieras med studiemedel från CSN.

Kursplan

Kurskod

Kursnamn

Poäng

ELRELK0

Elektromekanik 

100

DAODAT01a

Datorteknik 1a 

100

ELRELF0

Elkraftteknik

100

ELLPRA0

Praktisk Ellära 

100

MEKMEK01

Mekatronik 1 

100

ENEENE01

Energiteknik 1 

100

INSELI0

Elinstallationer

200

INSKOM01

Kommunikationsnät 1 

100

INSELS0

Elmotorstyrning

100

MÄTMÄO0

Mät- och styrteknik

100

MÄTMÄT0

Mät- och reglerteknik

100

MÄTDIS0

Distribuerade styrsystem

100

KGYORI11C

Orienteringskurs (Fall/Liftutbildning

100

MÄTPRR0

Programmerbara styrsystem

100

KVAREE

Komvuxarbete

100

 

Behörighet
Du är behörig till vuxenutbildningen från och med 1 juli det år du fyller 20 år. Har du ett slutbetyg, gymnasieexamen eller studiebevis från gymnasiet är du behörig även om du är yngre än 20 år.

Viktigt att du också har förutsättningar att tillgodogöra dig studier på gymnasial nivå. För det behöver du godkända betyg i svenska 1/svenska som andraspråk 1, engelska 5 och matematik 1a/b/c eller motsvarande kunskaper.

Om du saknar betyg på den motsvarande nivå som anges i behörighet, kan det finnas möjlighet att styrka dina kunskaper genom ett nivåtest, kontakta Vuxenutbildningen i din hemkommun.

Antagningsprocessen
Antagningsprocessen startar då ansökningsperioden är avslutad. En antagningsprocess beräknas pågå upp till tre veckor. Antagningsbesked skickas via e-post och/eller att du blir kontaktad via telefon. Det är viktigt att du uppger korrekt e-postadress och telefonnummer där du kan bli kontaktad i din ansökan. Urval av de sökande sker utifrån:

 • Angivna behörighetskrav
 • Gällande lagstiftning

Har du frågor

 • Om kurser och utbildningens upplägg, kontakta:
  VUX Ellinor Berglund på telefonnummer 0910-73 50 00 (Kundtjänst) eller e-post ellinor.berglund@skelleftea.se
 • Om antagningsprocessen, kontakta:
  Mejla cv@skelleftea.se  eller ring 0910-73 50 00 och skapa ett ärende så svarar vi så snart vi kan.

 • Om dina möjligheter till studiemedel, kontakta:
  CSN på telefonnummer 0771-27 60 00 eller via formuläret Fråga—CSN

 • Vill du ha vägledning eller stöd med att ansöka om studiemedel, kontakta:
  Centrum för studievägledning, CV, på www.skelleftea.se/cv Där kan du boka tid för personlig vägledning, hitta öppettider och kontaktuppgifter.

 

 

Installationselektriker

Som installationselektriker drar du in ledningar och installerar elektrisk utrustning i bostäder, kontor, affärer och industrier. En installationselektriker har ett spännande arbete. På nybyggen lägger du ut rör som gjuts in i betongkonstruktionen, monterar in elcentraler där elströmmen ska tas emot och sätter upp kabelstegar och drar kablar. Senare under byggtiden drar du ledningar i rören, sätter upp strömbrytare och vägguttag och monterar upp belysning. En installationselektriker drar också fram ström till fläktar, värmeanläggningar och belysning och ansluter kylskåp och spisar.

Om du arbetar med ombyggnad ingår också att ta bort gamla ledningar. Till din hjälp i arbetet har du ritningar och scheman.

Framtiden som elektriker är ljus – idag finns det ett stort behov av elektriker.

Upplägg
Utbildningen bedrivs på distans men det ingår praktiska moment i ett flertal kurser vilket kräver din närvaro på skolan, dessa dagar är obligatoriska. Datum för praktiska moment delges i början av varje kurs, dessa sker på plats i Skellefteå.

I utbildningen ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande) som infaller i slutet, skolan anordnar APL-platser, vid egna önskemål kommer du behöva vara involverad genom hela sökprocessen.

Mer information får du innan kursstart.

Egna kostnader i utbildningen
Vissa APL-platser kräver att man har arbetskläder vilket bekostas av dig.
Kostnader för kurslitteratur och eventuella resor/logi i samband med laborationstillfällen och/eller APL betalar du själv.
Du behöver ha tillgång till en egen dator med bra internetanslutning.

Studietid
Utbildningen är på heltid och omfattar 1500 poäng på gymnasienivå.
Utbildningen kan finansieras med studiemedel från CSN.
Utbildningen startar 2024-03-25 och avslutas 2025-08-29

Kursplan

Kurskod

Kursnamn

Poäng

ELRELK0

Elektromekanik 

100

DAODAT01a

Datorteknik 1a 

100

ELRELF0

Elkraftteknik

100

ELLPRA0

Praktisk Ellära 

100

MEKMEK01

Mekatronik 1 

100

ENEENE01

Energiteknik 1 

100

INSELI0

Elinstallationer

200

INSKOM01

Kommunikationsnät 1 

100

INSELS0

Elmotorstyrning

100

FAIFAS01

Fastighetsautomation 1

100

INSBES0

Belysningsteknik

100

FÖSSEV01

Servicekunskap 1

100

KGYORI11C

Orienteringskurs (Fall/Liftutbildning)

100

LARLAM0

Larm, övervakning och säkerhetssystem 

100

KVAREE

Komvuxarbete

100

 

Behörighet
Du är behörig till vuxenutbildningen från och med 1 juli det år du fyller 20 år. Har du ett slutbetyg, gymnasieexamen eller studiebevis från gymnasiet är du behörig även om du är yngre än 20 år.

Viktigt att du också har förutsättningar att tillgodogöra dig studier på gymnasial nivå. För det behöver du godkända betyg i svenska 1/svenska som andraspråk 1, engelska 5 och matematik 1a/b/c eller motsvarande kunskaper.

Om du saknar betyg på den motsvarande nivå som anges i behörighet, kan det finnas möjlighet att styrka dina kunskaper genom ett nivåtest, kontakta Vuxenutbildningen i din hemkommun.

Har du frågor

 • Om kurser och utbildningens upplägg, kontakta:
  VUX Ellinor Berglund på telefonnummer 0910-73 50 00 (Kundtjänst) eller e-post ellinor.berglund@skelleftea.se
 • Om antagningsprocessen, kontakta:
  Mejla cv@skelleftea.se  eller ring 0910-73 50 00 och skapa ett ärende så svarar vi så snart vi kan.

 • Om dina möjligheter till studiemedel, kontakta:
  CSN på telefonnummer 0771-27 60 00 eller via formuläret Fråga—CSN

 • Vill du ha vägledning eller stöd med att ansöka om studiemedel, kontakta:
  Centrum för studievägledning, CV, på www.skelleftea.se/cv Där kan du boka tid för personlig vägledning, hitta öppettider och kontaktuppgifter.
Senast uppdaterad den 29 februari 2024

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE

Oskar Sjölund
Tfn: 0953-140 97
E-post: oskar.sjolund@mala.se

Translate the website with Google translate.