Pågående projekt

Utifrån Malå kommuns lokala utvecklingsstrategi som syftar till att skapa en tillväxt som är både socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar, undersöks, testas och utvecklas olika metoder, modeller och idéer genom arbetsformen projekt. Vissa projekt är det Malå kommun som äger, vissa har andra projektägare men medfinansieras av Malå kommun. Nedan kan ni läsa mer om pågående projekt.

Utveckling av näringslivet och företagsklimatet i Malå kommun (1,76 - projektet)

Aktuell projektperiod 2022-2024, pågått även 2018-2021

Finansiär: Tillväxtverket 

Satsningen innebär att alla 39 kommuner i stödområde A  (Malå är en av de) får möjlighet att söka 1,76 miljoner kronor per år från Tillväxtverket. Kommunerna får själva avgöra vad medlen ska användas till, förutsatt att pengarna går till näringslivsutveckling och satsningar på att förbättra företagsklimatet. Plan för medlen utformas och resultat redovisas till TVV. 

Regeringsbeslut om statsstödet 

 

 

Medskapande processer för hållbar service i Malåbygden

Projektperiod: 1/9 2022 – 31/8 2024

Finansiering: Total budget 624 602kr
Tillväxtverket, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 80%
Malå kommun 20% 

Syftet med projektet är att stärka kommunens kapacitet att möta och samarbeta med lokala aktörer. Erfarenheter från genomförandet ska ge ökad förmåga hos kommuner att stötta lokal serviceutveckling. I projektet ingår följande aktiviteter: 

  • Etablera och genomföra samarbeten med lokalsamhället via lokala aktörer på en eller fler platser i kommunen.
  • Utveckla interna arbetssätt och rutiner, inklusive intern förankring för att arbetet ska bli långsiktigt.

  • Delta i gemensamma träffar för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling. (Projektet är en del av ett nationellt lärandeprojekt. Det kan röra sig om Kunskapsseminarium, nätverksträffar, individuella samtal mm. Tillväxtverket koordinerar aktiviteterna. Läs mer: www.tillvaxtverket.se)

BESLUT – Din ansökan om projektstöd 

Vik. Landsbygdsutvecklare /kontaktperson för projekt Medskapande processer för hållbar service i Malåbygden

Sandor Lindström

Tfn: 0953-140 84

 E-post: sandor.lindstrom@mala.se

(Maria I Larsson - Tjänstledig)

      

 

Strategisk Samverkan för Hållbar Näringslivsutveckling i Möjligheternas Region

SHiMR är ett näringslivsutvecklingsprojekt inom Region 10 som syftar till ökat entreprenörskap och en hållbar tillväxt i regionen. *

I syfte att öka företagens konkurrenskraft och stötta företag att arbeta för målen i Agenda 2030, avseende hållbart företagande - social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet kommer projektet att erbjuda externt konsultstöd i utvecklingsfrågor och kompetenshöjande aktiviteter.

Projektet ska också arbeta för att lösa utmaningarna med de regionala skillnader för stöd för näringslivet som finns genom att genomföra en rad olika aktiviteter med utgångspunkt i att utveckla nya modeller för samverkan mellan företag, kommuner, företagsfrämjare och akademi samt att utarbeta en strategi och metod för en ökad strategisk samverkan, som utgår från företagens behov, när det gäller näringslivsfrågor i Region 10.

  • Vill du och ditt företag utvecklas, växa hållbart och bli en attraktiv arbetsgivare kan vi hjälpa- och guida er på vägen genom rådgivning, externa experter och kunskapspåfyllnad.
  • Detta kan ske exempelvis genom workshops, kontakt med andra företagsfrämjare och hjälp med er egen behovsanalys och handlingsplan

Projektet pågår i sin aktiva fasen t.o.m. december 2025. För mer information och stöd kontakta Utveckling - och arbetsmarknadsenheten och medarbetare i projektet:

Aleksandra Simanovskaya
Tfn: 0953-140 61
aleksandra.simanovskaya@mala.se

Medfinansiärer: ERUF projekt med medfinansiering från Region Norrbotten, Region Västerbotten och kommunerna Arjeplog, Arvidsjaur, Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Vilhelmina, Sorsele, Storuman, Åsele.

Projekt Move up North

Projektet ska öka inflyttning, attraktionskraft och kompetensförsörjning

Malå är en del av så kommunnätverket ”Region 10”. Region 10 består av kommunerna Arjeplog och Arvidsjaur i Norrbottens län och Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storuman, Vilhelmina och Åsele i Västerbottens län. Kommunerna har en bred samverkan runt de utmaningar som glesbygdskommuner i norra Sverige har.

Huvudmålet med Move Up North är att skapa en mer hållbar kompetensförsörjning för regionens privata och offentliga arbetsgivare genom att hjälpa personer till anställning i vår kommun och hela regionen.
Alla kommuner som deltar ska ha en fungerande inflyttarservice och höja sin mottagarkapacitet. Regionens attraktionskraft ska öka och antalet anställda i kommunerna ska stiga.

Move Up North:s finansiärer är Europeiska Socialfonden ESF, Region Västerbotten, Region Norrbotten, kommuner i Region 10. Projektet pågår i tre år, 2023-2026. Sorsele Kommun är projektägare. 

Har du som arbetsgivare frågor om projektet eller söker efter kompetens som saknas i Malå, kontakta Wolfgang via e-post eller telefon: wolfgang.mehl@mala.se, 0953-14039

https://region10.se/move-up-north-kompetensforsorjningsprojekt-beviljat/

Senast uppdaterad den 13 februari 2024

Translate the website with Google translate.