Language Lättläst E-tjänster

Handlingsplan förbättrat företagsklimat

2019-02-12 fastställdes Handlingsplan för ett förbättrat företagsklimat i Malå - åtgärder och aktiviteter (2019 - 2021).

Svenskt Näringslivs näringslivsrankning som publicerades den 2 oktober 2018 visade att Malå låg på plats 286 av 290 ( 55 placeringar i jämförelse med 2017). Syftet med undersökningen är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Det var den sämsta placeringen för Malå på tio år. Resultat bedömdes oacceptabelt och krävde åtgärder.

Av den anledningen arbetades det fram en handlingsplan för ett förbättrat företagsklimat i Malå, vilken antogs 2019-02-12. Du kan ta del av handlingsplanen här: Handlingsplan för ett förbättrat företagsklimat i Malå - åtgärder och aktiviteter (2019 - 2021).

Senast uppdaterad den 24 maj 2019

Aktuellt

Effektivitet, lönsamhet och konkurrenskraft med stöd av Artificiell Intelligens (AI)

Näringsliv och jobb

Region Västerbotten och Malå kommun inleder projekt RegAI med start i höst. Projektet handlar om att sprida både teoretisk och praktisk kunskap om Artificiell Intelligens (AI) i inlandskommunerna. Syftet är att skapa tillväxt genom framtida införande av AI-tekniker i produkter och tjänster.

Målgrupp: näringslivet i Malå och övriga Västerbotten
Finansiärer: Region Västerbotten, Tillväxtverket via Europeiska Utvecklingsfonden.

Translate the website with Google translate.