Language Lättläst E-tjänster

Avslutade projekt

Malå kommun som projektägare har ett informationsansvar gentemot finansiärer även efter projekt har avslutats. Nedan listas projekt som avslutats och som under projekttiden drivits av Utvecklingsavdelningen Malå kommun.

Möjligheternas Region 

Projektet Möjligheternas Region har bedrivits från 1 september 2015 till sista augusti 2018. Projektet har främst jobbat med nystartsrådgivning, affärsutveckling och innovationer. Det finns ett antal filmer framtagna både med information om vad projektet erbjudit men även resultat av verksamheten. Dessa filmer hittar du på projektets Youtube-sida. I bilden ovan presenteras resultatet av projektets åtta kommuner. Projektets formella slutrapport och publika slutrapport finns på hemsidan www.mojligheternasregion.se.

Projektet finansierades av:

  • Europeiska regionala utvecklingsfonden
  • Region Västerbotten
  • De åtta deltagande kommunerna Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storuman (Projektägare), Vilhelmina och Åsele.


Förstudie konceptutveckling Park Malåborg

Projektägare/Huvudman: Malå kommun

Projektledare/kontaktperson: Anna Karin Horney / Maria Larsson

Kort om projektet, mål och måluppfyllelse:
Syftet är att utreda förutsättningar för en förändrad verksamhet och drift av Malåborg. Konceptidén som ska undersökas har arbetsnamnet Park Malåborg — ett integrerat socialt företag. Förstudien ska klargöra konceptutvecklingens genomförandekapacitet. - Identifiera intressenter/aktörer som kan knytas till organisationen Park Malåborg.

Kortsiktiga mål:
- Identifiera verksamheter som kan förläggas till Park Malåborg.
- Identifiera styrkor och svagheter, hot och möjligheter för Park Malåborg
- Planera för ett genomförandeprojekt om förstudieresultatet så visar.

Långsiktiga mål:
- Etablera ny förening, som söker medlemskap i Folkets Hus och Parker.
- Testverksamhet påbörjas inom socialt företag och med olika verksamhetsgrenar.

Effekt:
Konceptet ska bidra till ökad identitet och stolthet samt ökad attraktionskraft för medborgare och utifrån kommande besökare – lokalt, regionalt och nationellt.

Projektperiod: 2017-09-15 - 2019-08-31

Ekonomi
Det totala projektet omfattar: 100 000 kronor
Finansiärer: Lokalt Ledd Utveckling (LEADER) Skellefteå Älvdal - Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Målområde LUS: Ett samhälle som inkluderar och utvecklar människor, Inriktningsmål: Samverkan och nya lösningar för service och tjänster.

Senast uppdaterad den 23 april 2020

Aktuellt

Effektivitet, lönsamhet och konkurrenskraft med stöd av Artificiell Intelligens (AI)

Näringsliv och jobb

Region Västerbotten och Malå kommun inleder projekt RegAI med start i höst. Projektet handlar om att sprida både teoretisk och praktisk kunskap om Artificiell Intelligens (AI) i inlandskommunerna. Syftet är att skapa tillväxt genom framtida införande av AI-tekniker i produkter och tjänster.

Målgrupp: näringslivet i Malå och övriga Västerbotten
Finansiärer: Region Västerbotten, Tillväxtverket via Europeiska Utvecklingsfonden.

Translate the website with Google translate.