Avslutade projekt

Malå kommun som projektägare har ett informationsansvar gentemot finansiärer även efter projekt har avslutats. Nedan listas projekt som avslutats och som under projekttiden drivits av Utvecklingsavdelningen Malå kommun.

Näringslivsutveckling i Möjligheternas Region (NiMR)

Projektet Näringslivsutveckling i Möjligheternas Region var ett samverkansprojekt mellan åtta inlandskommuner i Västerbotten: Dorotea, Lycksele, Norsjö, Sorsele, Storuman, Vilhelmina, Åsele och Malå.  

Projektets övergripande målsättning var att skapa en attraktiv region för fler och växande företag genom att stödja befintlig små och medelstora företag inom fem fokusområden:

  • generations- och ägarskifte
  • en större marknad
  • kompetensförsörjning/attraktiva arbetsgivare
  • kapitalförsörjning
  • innovation 

Strategisk hållbarhet och jämställdhet är viktiga horisontella kriterier som vi också jobbade med i projektet. 

Projektet utökades från och med 20210101 och har fått ett nytt delmål och målgrupp: företag som drabbats av Corona på ett negativt sätt har fått stöd för att kunna bli mer
handlingskraftiga.

Projektet (aktiviteter) pågick mellan 2018-09-01 (2021-01-01) – 2022-03-31

Projektets finansiärer var EU:s regionala utvecklingsfond (det är Tillväxtverket som beviljar medel) och Region Västerbotten samt de åtta kommunerna.

Projektägare är Storumans kommunföretag AB.

Samarbete sker också med Arvidsjaur och Arjeplog kommun (partner från Region 10) som har sökt separat finansiering.

Mer information om projektet går att finna på hemsidan: www.mojligheternasregion.se

Med frågor om projektet och resultat i Malå kontakta affärscoach:  Aleksandra Simanovskaya, Tfn: 070-344 55 68, E-post: aleksandra.simanovskaya@mala.se 

Målområde LUS: Platsbaserad näringslivsutveckling

Inriktningsmål: Fler och växande företag.

Läs slutrapport 

Utveckling av näringslivet och företagsklimatet i Malå kommun (1,76 - projektet)

Projektperiod: 2018-06-05 - 2021-12-31

Finansiär: Tillväxtverket 

Satsningen innebar att 39 kommuner i stödområde A (Malå är en av de) fick möjlighet att söka 1,76 miljoner kronor per år från Tillväxtverket mellan 2018 och 2021. Kommunerna fick själva avgöra vad medlen ska användas till, förutsatt att pengarna gick till näringslivsutveckling och satsningar på att förbättra företagsklimatet.

Läs mer om utveckling av näringslivet och företagsklimatet i Malå kommun

Bilaga: Uppdaterad projektbeskrivning för 2021

Tillväxtverkets logotyp för samarbete

Möjligheternas Region 

Projektet Möjligheternas Region har bedrivits från 1 september 2015 till sista augusti 2018. Projektet har främst jobbat med nystartsrådgivning, affärsutveckling och innovationer. Det finns ett antal filmer framtagna både med information om vad projektet erbjudit men även resultat av verksamheten. Dessa filmer hittar du på projektets Youtube-sida. I bilden ovan presenteras resultatet av projektets åtta kommuner. Projektets formella slutrapport och publika slutrapport finns på hemsidan www.mojligheternasregion.se.

Projektet finansierades av:

  • Europeiska regionala utvecklingsfonden
  • Region Västerbotten
  • De åtta deltagande kommunerna Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storuman (Projektägare), Vilhelmina och Åsele.

Förstudie konceptutveckling Park Malåborg

Projektägare/Huvudman: Malå kommun

Projektledare/kontaktperson: Anna Karin Horney / Maria Larsson

Kort om projektet, mål och måluppfyllelse:
Syftet är att utreda förutsättningar för en förändrad verksamhet och drift av Malåborg. Konceptidén som ska undersökas har arbetsnamnet Park Malåborg — ett integrerat socialt företag. Förstudien ska klargöra konceptutvecklingens genomförandekapacitet. - Identifiera intressenter/aktörer som kan knytas till organisationen Park Malåborg.

Kortsiktiga mål:
- Identifiera verksamheter som kan förläggas till Park Malåborg.
- Identifiera styrkor och svagheter, hot och möjligheter för Park Malåborg
- Planera för ett genomförandeprojekt om förstudieresultatet så visar.

Långsiktiga mål:
- Etablera ny förening, som söker medlemskap i Folkets Hus och Parker.
- Testverksamhet påbörjas inom socialt företag och med olika verksamhetsgrenar.

Effekt:
Konceptet ska bidra till ökad identitet och stolthet samt ökad attraktionskraft för medborgare och utifrån kommande besökare – lokalt, regionalt och nationellt.

Projektperiod: 2017-09-15 - 2019-08-31

Ekonomi
Det totala projektet omfattar: 100 000 kronor
Finansiärer: Lokalt Ledd Utveckling (LEADER) Skellefteå Älvdal - Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Målområde LUS: Ett samhälle som inkluderar och utvecklar människor, Inriktningsmål: Samverkan och nya lösningar för service och tjänster.

Ta del av förstudie koncept Park Malåborg

Senast uppdaterad den 3 juni 2022

Translate the website with Google translate.