Pågående projekt

Utifrån Malå kommuns lokala utvecklingsstrategi som syftar till att skapa en tillväxt som är både socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar, undersöks, testas och utvecklas olika metoder, modeller och idéer genom arbetsformen projekt. Vissa projekt är det Malå kommun som äger, vissa har andra projektägare men medfinansieras av Malå kommun. Nedan kan ni läsa mer om pågående projekt.

Utveckling av näringslivet och företagsklimatet i Malå kommun (1,76 - projektet)

Aktuell projektperiod 2022-2024, pågått även 2018-2021

Finansiär: Tillväxtverket 

Satsningen innebär att alla 39 kommuner i stödområde A  (Malå är en av de) får möjlighet att söka 1,76 miljoner kronor per år från Tillväxtverket. Kommunerna får själva avgöra vad medlen ska användas till, förutsatt att pengarna går till näringslivsutveckling och satsningar på att förbättra företagsklimatet. Plan för medlen utformas och resultat redovisas till TVV. 

Regeringsbeslut om statsstödet 

 

 

Medskapande processer för hållbar service i Malåbygden

Projektperiod: 1/9 2022 – 31/8 2024

Finansiering: Total budget 624 602kr
Tillväxtverket, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 80%
Malå kommun 20% 

Syftet med projektet är att stärka kommunens kapacitet att möta och samarbeta med lokala aktörer. Erfarenheter från genomförandet ska ge ökad förmåga hos kommuner att stötta lokal serviceutveckling. I projektet ingår följande aktiviteter: 

  • Etablera och genomföra samarbeten med lokalsamhället via lokala aktörer på en eller fler platser i kommunen.
  • Utveckla interna arbetssätt och rutiner, inklusive intern förankring för att arbetet ska bli långsiktigt.

  • Delta i gemensamma träffar för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling. (Projektet är en del av ett nationellt lärandeprojekt. Det kan röra sig om Kunskapsseminarium, nätverksträffar, individuella samtal mm. Tillväxtverket koordinerar aktiviteterna. Läs mer: www.tillvaxtverket.se)

BESLUT – Din ansökan om projektstöd 

Landsbygdsutvecklare/kontaktperson för projekt Medskapande processer för hållbar service i Malåbygden

Maria Larsson
Tfn: 0953-140 57
E-post:maria.i.larsson@mala.se

 

      

 

Strategisk Samverkan för Hållbar Näringslivsutveckling i Möjligheternas Region

SHiMR är ett näringslivsutvecklingsprojekt inom Region 10 som syftar till ökat entreprenörskap och en hållbar tillväxt i regionen. *

I syfte att öka företagens konkurrenskraft och stötta företag att arbeta för målen i Agenda 2030, avseende hållbart företagande - social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet kommer projektet att erbjuda externt konsultstöd i utvecklingsfrågor och kompetenshöjande aktiviteter.

Projektet ska också arbeta för att lösa utmaningarna med de regionala skillnader för stöd för näringslivet som finns genom att genomföra en rad olika aktiviteter med utgångspunkt i att utveckla nya modeller för samverkan mellan företag, kommuner, företagsfrämjare och akademi samt att utarbeta en strategi och metod för en ökad strategisk samverkan, som utgår från företagens behov, när det gäller näringslivsfrågor i Region 10.

  • Vill du och ditt företag utvecklas, växa hållbart och bli en attraktiv arbetsgivare kan vi hjälpa- och guida er på vägen genom rådgivning, externa experter och kunskapspåfyllnad.
  • Detta kan ske exempelvis genom workshops, kontakt med andra företagsfrämjare och hjälp med er egen behovsanalys och handlingsplan

Projektet pågår i sin aktiva fasen t.o.m. december 2025. För mer information och stöd kontakta Utveckling - och arbetsmarknadsenheten och medarbetare i projektet:

Aleksandra Simanovskaya
Tfn: 0953-140 61
aleksandra.simanovskaya@mala.se

Medfinansiärer: ERUF projekt med medfinansiering från Region Norrbotten, Region Västerbotten och kommunerna Arjeplog, Arvidsjaur, Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Vilhelmina, Sorsele, Storuman, Åsele.

Move Up North 

Det är här vi väljer att bo och leva och det är hit människor vill flytta

Move Up North är ett treårigt projekt där satsningen på inflyttare ska sträcka sig mycket längre än så. Tio framåtsyftande inlandskommuner jobbar tillsammans för att öka kunskapen om regionen och att fler ska ta steget och välja någon av kommunerna som bostadsort. Det handlar om att jobba långsiktigt då vi inom projektet vet att det är ett stort beslut och lång process kring att flytta.

En charmoffensiv

Här finns en region som är på charmoffensiven. I projektet ska vi alla hjälpas åt med att se till att de som flyttar in får ett bra mottagande. Det finns möjlighet att hitta balansen mellan ditt arbete och det som gör livet värt att leva. I inlandet finns en vardag som slår det mesta både gällande äventyr och fritid. Dessutom är människorna som bor här välkomnande och, framför allt, hjälpsamma.   

Ett växande näringsliv

I regionen har vi företag som växer och behöver kompetens. Det finns ett rikt näringsliv med möjlighet till en bra karriär och utveckling. Den som väljer att flytta hit har chans till omväxlande arbete, genuina kollegor och att hitta den där balansen i arbetslivet – det bästa av två världar. Move Up North ska samverka med andra projekt för att hjälpa arbetsgivare att hitta rätt kompetens – kanske är det du.

Det är vi som ska jobba i projektet

I Move Up North finns det tio inflyttarlotsar anställda, en i varje inlandskommun. Det är de personerna som kommer att vara i kontakt med potentiella inflyttare samt personer som redan vet att livet väntar på dem just här.

För att stötta inflyttarlotsarna i deras arbete finns också en projektledare, en projektadministratör och en projektkommunikatör anställd i Move Up North.

Korta fakta om Move Up North

Intresserad av att flytta till inlandet? Kontakta:
Wolfgang Mehl
Inflyttarlots projekt Move Up North
0953-140 39 / 070–3083994
wolfgang.mehl@mala.se

Aleksandra Simanovskaya
Företagslots / Inflyttarservice
0953-140 61 / 070-3445568
aleksandra.simanovskaya@mala.se 

Projektledning

Marica Lagerström

Samordnande projektledare / Prosjeäkttaåjvvie

Sorsele kommun / Suorsán Tjeälddie

Utvecklingsverksamheten, Projekt Move Up North

Telefon: 0952–140 27

E-post: marica.lagerstrom@sorsele.se

Elsa Öhrnell

Projektadministratör

Sorsele kommun / Suorsán Tjeälddie

Utvecklingsverksamheten, Projekt Move Up North

Telefon: 0952-140 39

E-post: elsa.ohrnell@sorsele.se

Sofie P From

Projektkommunikatör

Norsjö kommun

Utvecklingsenheten, Projekt Move Up North

Telefon: 0918-141 21

E-post: sofie.from@norsjo.se

 

Senast uppdaterad den 6 mars 2024

Translate the website with Google translate.