Bygglovsfritt

Somliga mindre åtgärder kräver inte bygglov. Däremot kräver de oftast en bygganmälan.

Ett fåtal åtgärder är sådana att de varken kräver lov eller anmälan. Utöver dessa åtgärder finns speciella regler för vissa byggnationer utanför detaljplanelagt område samt för ekonomibyggnader på bruksfastigheter.

Kontakta Miljö- och byggavdelningen så hjälper vi dig att ta reda på vilka regler som gäller kring din planerade åtgärd.

Ansökan om bygganmälan

Senast uppdaterad den 12 januari 2022

Translate the website with Google translate.