Serviceplan 2021 - 2022

Serviceplanen ska leda till ett ökat engagemang, förståelse och kunskap kring service som en del av kommunens arbete med näringslivs- och landsbygdsutveckling. Det medför att servicens funktioner konkret vägs in i kommunens långsiktiga och strategiska planering. Serviceplanen ska även vara ett verktyg för att öka handlingsberedskapen i servicefrågor

I Serviceplanen framgår följande målformulering: 

Målsättningen för Malå kommun är att

  • säkerställa tillgång till god service inom rimliga avstånd för alla medborgare i hela kommunen.
  • servicenivån ska bidra till att fler människor kan bo, leva och verka i kommunen.
  • skapa attraktiva boende- och näringslivsmiljöer för att starta och driva företag.
  • fler människor och verksamheter flyttar in men också att attrahera fler besökare.

Delmålen är att

  • säkerställa att grundläggande kommersiell service finns i den strategiska serviceorten Malå samhälle och serviceorten Adak.
  • bibehålla och utveckla Malå och utveckla Adak.

Tag del av Serviceplan 2021-2022 för Malå kommun

Senast uppdaterad den 17 augusti 2021

Translate the website with Google translate.