Händer kramar en hand

Fotograf: Ingrid Sjöberg

Hemsändningsbidrag

Kommunen arbetar på olika sätt för att uppnå god servicenivå. Ett led i detta arbete är möjligheten till hemsändning av dagligvaror.

Syftet med insatsen i Malå kommun är att utveckla service för personer bosatta på landsbygden och möjliggöra för personer som på annat sätt saknar möjlighet att ta sig till närmaste livsmedelsbutik att bo kvar på landsbygden. Alternativ till servicen hemsändning av dagligvaror är servicen organiserade inköpsturer till närliggande butik. Regler för hemsändningsbidrag ses över regelbundet av Malå kommun för möta befintliga behov utifrån rådande förutsättningar.

Läs mer om gällande regler för hemsändningsbidrag från och med 2019-08-01

Länk blankett varudistribution med kvittenslista

Senast uppdaterad den 5 mars 2021

Translate the website with Google translate.