Language Lättläst E-tjänster
Flygbild över Malå samhälle. Regnbåge över berg och skog i fjärran. Malåns vatten.

Fotograf: Ricke.se

Gemensamt platsvarumärke för att marknadsföra Malå!

Sedan ett omfattande processarbete finns en varumärkesbok för Malå kommun som alla som vill marknadsföra Malå får använda.

Det är vi som bor och verkar i Malå kommun som tillsammans äger platsens varumärke. Med små resurser kan vi tillsammans komma långt, exempelvis ett gott ord om platsen som bostadsort, en delning på sociala medier av något positivt. Hur vi som ägare av platsens varumärket kommunicerar påverkar omvärldens bild av vår plats. Vi är alla varumärkesbyggare som fyller logotypen med faktiskt värde.  

Med förhoppning om att många vill använda det så att vi tillsammans sprider och stärker varumärket Malå har vi här samlat en del information: 

 

Ta del av varumärkesboken

 

Logotyp och en del grafiska element

Malå logotyp 

Malå element

Malå logovimpel

 

Senast uppdaterad den 27 november 2019

Aktuellt

Effektivitet, lönsamhet och konkurrenskraft med stöd av Artificiell Intelligens (AI)

Näringsliv och jobb

Region Västerbotten och Malå kommun inleder projekt RegAI med start i höst. Projektet handlar om att sprida både teoretisk och praktisk kunskap om Artificiell Intelligens (AI) i inlandskommunerna. Syftet är att skapa tillväxt genom framtida införande av AI-tekniker i produkter och tjänster.

Målgrupp: näringslivet i Malå och övriga Västerbotten
Finansiärer: Region Västerbotten, Tillväxtverket via Europeiska Utvecklingsfonden.

Translate the website with Google translate.