Language Lättläst E-tjänster

Investering och finansiering

För att starta och utveckla företag behövs det oftast pengar. I Malå har Swedbank och Handelsbanken lokala kontor. Både bankerna har ett brett utbud av finansiella tjänster. Utöver dessa finns det många andra aktörer som erbjuder lån och stöd till företag.

Investeringsstöd/Företagsstöd

Arbetsförmedlingen

Det finns starta eget, stöd till start av näringsverksamhet att söka via Arbetsförmedlingen. Information om stödet finns tillgängligt på språk. 

Regional företagsstöd hos Region Västerbotten 

Företagsstöd till nystart eller investeringar.  För dig som planerar att starta företag, eller om du redan driver företag och planerar för nya investeringar, erbjuder Region Västerbotten olika möjligheter till stöd.

Stöd till företag på landsbygden hos Jordbruksverket

Det handlar om olika typer av investeringar som till exempel främjar utveckling av verksamheter eller bidrar till nya jobb på landsbygden. Miljö, hållbar utveckling och innovation är prioriterat. Mer information om prioriteringar som ligger till grund för vilka ansökningar som godkänns hittar du i Landsbygdsprogrammet 2014-2020

Almi

Erbjuder olika former av lån till investeringar i både nya och etablerade företag.

Norrlandsfonden

Norrlandsfonden erbjuder finansiering främst till dig som har dina kunder utanför kommunen.

Garantia

Garantia är en resurs som hjälper dig att bli en starkare part i kontakten med banken och andra kreditgivare. Garantia erbjuder borgenstjänster som kan vara den avgörande säkerheten för att banken ska bevilja ditt lån.

Sametinget

För dig som driver företagsamhet inom samiska näringar finns även möjlighet att söka företags- och utvecklingsstöd hos sametinget.

Transportbidrag hos Tillväxtverket

Tillväxtverket beslutar om bl. annat transportbidrag och regionalt investeringsstöd vilka syftar till ökad tillväxt och en balanserad regional utveckling.

 

 

 

Senast uppdaterad den 13 januari 2020

Aktuellt

Effektivitet, lönsamhet och konkurrenskraft med stöd av Artificiell Intelligens (AI)

Näringsliv och jobb

Region Västerbotten och Malå kommun inleder projekt RegAI med start i höst. Projektet handlar om att sprida både teoretisk och praktisk kunskap om Artificiell Intelligens (AI) i inlandskommunerna. Syftet är att skapa tillväxt genom framtida införande av AI-tekniker i produkter och tjänster.

Målgrupp: näringslivet i Malå och övriga Västerbotten
Finansiärer: Region Västerbotten, Tillväxtverket via Europeiska Utvecklingsfonden.

Translate the website with Google translate.