Starta, driva och utveckla företag

Vi på Utvecklingsavdelningen erbjuder företagslotsning. Det innebär att företagen får snabb service och konkreta råd i sitt företagande. Det kan handla om frågor som exempelvis nätverk, bygglov, lediga lokaler eller andra näringslivsrelaterade frågor.

Vi vill att fler starta, driva och utveckla företag i Malå!

Enligt Företagarnas rapport (Företagsfakta Malå 2020) står företagare tillsammans med alla anställda i småföretagen för 28 procent av kommunens skatteintäkter vilket motsvarar 41 miljoner kronor. Jobben som skapas i de privata företagen genererar inte bara inkomster till de anställda utan också skatteintäkter till vår gemensamma välfärd.

Kommunen använder skatteintäkterna för att bygga och underhålla gator, vägar, parkering och parker, till idrotts- och fritidsanläggningar, till skolor, bibliotek, räddningstjänsten, till ekonomiskt bistånd, till miljöinsatser m.m.

Därför behöver vi fler och växande företag, fler jobbtillfällen!

Vi erbjuder företagslotsning: råd och stöd  för att underlätta för dig som är eller har planer på att bli företagare. 

Du kan få hjälp med: 

  • kontakter in i kommunen
  • kartläggning av olika tillstånd som kan behövas
  • att samordna inblandade aktörer i ditt ärende
  • fortlöpande information om ditt ärendes gång
  • tips om lediga lokaler
  • förslag till finansieringslösningar och övriga affärsutvecklande insatser 
  • allmän rådgivning

 

Senast uppdaterad den 23 april 2020

Translate the website with Google translate.