Starta, driva och utveckla företag

Vi på Utveckling- och arbetsmarknadsenheten erbjuder företagslotsning. Det innebär att företagen och invånare som planerar att starta eget får snabb service och konkreta råd i sitt ärende.

Vi vill att fler starta, driva och utveckla företag i Malå!

Enligt Företagarnas rapport (Välfärdsskaparna 2023) står företagare tillsammans med alla anställda i småföretagen för 31 procent av kommunens skatteintäkter vilket motsvarar 43 miljoner kronor. Jobben som skapas i de privata företagen genererar inte bara inkomster till de anställda utan också skatteintäkter till vår gemensamma välfärd.

Kommunen använder skatteintäkterna för att bygga och underhålla gator, vägar, parkering och parker, till idrotts- och fritidsanläggningar, till skolor, bibliotek, räddningstjänsten, till ekonomiskt bistånd, till miljöinsatser m.m.

Därför behöver vi fler och växande företag, fler jobbtillfällen!

Vi erbjuder företagslotsning: råd och stöd  för att underlätta för dig som är eller har planer på att bli företagare. 

  • kontakter inom den kommunala verksamheten
  • kartläggning av olika tillstånd som kan behövas för att driva verksamheten
  • tips om insatser från näringslivsfrämjande aktörer, regionala och nationella
  • tips om lediga lokaler
  • förslag till finansieringslösningar och övriga affärsutvecklande insatser 
  • hjälp med kompetensförsörjning om det finns rekryteringsbehov, om ni vill veta mer ev. anställningsstöd eller om ni har nyligen rekryterat personal som behöver guidning i samhället, inflyttarservice
  • information om Malås näringsliv, befintliga nätverk, aktiviteter för näringslivet
Senast uppdaterad den 11 januari 2024

Translate the website with Google translate.