Language Lättläst E-tjänster
Flygbild över Malå samhälle. Regnbåge över berg och skog i fjärran. Malåns vatten.

Fotograf: Ricke.se

Månadsnytt

Malå kommun, Utvecklingsavdelningen informerar näringslivet digitalt. Sprid gärna informationen i dina nätverk och till dem du tror kan vara intresserad. Tack på förhand.

Tillsammans för Malå och regionen!

Senast uppdaterad den 16 september 2020

Aktuellt

Effektivitet, lönsamhet och konkurrenskraft med stöd av Artificiell Intelligens (AI)

Näringsliv och jobb

Region Västerbotten och Malå kommun inleder projekt RegAI med start i höst. Projektet handlar om att sprida både teoretisk och praktisk kunskap om Artificiell Intelligens (AI) i inlandskommunerna. Syftet är att skapa tillväxt genom framtida införande av AI-tekniker i produkter och tjänster.

Målgrupp: näringslivet i Malå och övriga Västerbotten
Finansiärer: Region Västerbotten, Tillväxtverket via Europeiska Utvecklingsfonden.

Translate the website with Google translate.