Hållbarhetsanalys Malå Sameby 2020

Bärkraftig skogssamisk renskötsel i Malå sameby - en hållbarhetsanalys.

Rapporten är den avslutande redovisningen av metodutvecklande arbete som bedrivits under 2020 i samarbete mellan Malå sameby, Malå kommun och Sweco, med finansiering från Tillväxtverket och i dialog med pågående forskning. Syftet med projektet har varit att utforma och pröva en ny metod för samlad hållbarhetsanalys där miljöaspekter, sociala faktorer och ekonomiska faktorer kombineras - med tydlig koppling till genomförandet av Agenda 2030.

Ta del av Hållbarhetsanalys Malå Sameby 2020 (PDF)

Senast uppdaterad den 24 januari 2024

Translate the website with Google translate.