Uvddáskuvlla - Förskola

Malå kommun har som mål att aktivt verka för att samiska barn får möjlighet att både utveckla det svenska språket och sitt modersmål.

Förskoleverksamheten utgör ett värdefullt och kraftfullt verktyg i revitaliseringsarbetet.

Om du som vårdnadshavare önskar att ditt/dina barn ska få vara i en samisk miljö med språk och kultur på Förskola så har du rätt till det. Idag bedrivs en del av pedagogiska verksamheten på samiska.

Pedagogerna har varit delaktig i ritningarna över byggnaderna som blev färdig 2020 som är en fantastisk miljö för kommunens förskolebarn och pedagoger. 

Utemiljön utvecklas för varje år för att fylla behoven av samisk kulturella pedagogiska utemiljö i samspelt med den övriga lokala kulturen. 

 

 

Senast uppdaterad den 24 januari 2024

Translate the website with Google translate.