Vuarrasijhukssuo - Äldreomsorg

Malå kommun har som mål att kunna erbjuda samer inom äldreomsorgen möjlighet till samisktalande personal och samiska kulturella inslag i vardagen utifrån Minoritetspolitisk handlingsplan som Malå kommun har godkänt.
Det gäller äldreboenden och inom hemtjänsten.

Rätten till att använda samiska och utöva sin kultur har man även när man blir äldre och behöver hemtjänst eller ett boende med personal. Det kommer att vara möjligt om du vill det eftersom att det finns en lag som stödjer det. 

Omsorgsnämnden ska ta fram mål och riktlinjer för sin verksamhet enligt LoNM för äldre samer i kommunen.

Det har gjorts en enkätundersökning under 2018 som visar vilka önskemål som finns hos äldre samer i Malå som är ett bra redskap till omsorgsnämndens arbete. 

Senast uppdaterad den 24 januari 2024

Translate the website with Google translate.