Samiska samråd

Samiska samråd under 2024

Förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda med representanter för minoriteterna i sådana frågor.

Samrådsgruppen ska vara delaktig i de beslut som berör och påverkar samerna inom kommunen, verka som en referensgrupp vad gäller fördelning av kommuns del av det förstärkta skyddet för minoritetsspråk.

Samrådsgruppen har cirka 4-6 möten per/år.

Samiska samrådet i Malå kommun består av;

Kommunstyrelsens ordförande
Kommunstyrelsen vice ordförande
Kommunchef Chef för allmänna avdelningen
Kulturchef
Socialchef
Skolchef
Ordförande för Malå Sameby
Ordförande för Malå Sameförening
Styrelseledamot för Malå Sameförening
Styrelseledamot för Máláge nástieh
Samisk samordnare, samisk förvaltning

 

Protokoll 

Samiskt samråd den 10 februari (PDF)

Senast uppdaterad den 21 mars 2024

Translate the website with Google translate.