Sámien flágga - Samiska flaggan

Cirkeln är en symbol för både solen och månen. Solringen är röd och månringen är blå.
Flaggans färger, röd, blå, grön och gul kommer från den traditionella samiska dräkten, kolten.
De fyra färgerna symboliserar också viktiga överlevnadselement, grönt står för växter, natur och landet Sábmie som är livsavgörande för överlevnad. Blått står för vattnet som är ett livselixir. Rött står för eld, värme och kärlek. Gul symboliserar solen och ett långsiktigt liv.

Flaggan är formgiven av Astrid Båhl från Skibotn, Norge.

Umesamisk nationalsång

Flággbälij - Flaggdagar

1992 beslutade den Nordiska Samekonferensen i Helsingfors vilka dagar som är officiella flaggdagar för samerna. Efter det har flaggdagarna utökats. I Sverige flaggar många kommuner i det samiska området med både den samiska och den svenska flaggan.

6 februari Samernas nationaldag som firas till minne av det första landsmötet i Trondheim 1917

2 mars Invigningen av det nya sametinget i Finland 1996 25 mars Maria bebådelsedag, en traditionell samisk helgdag Midsommardagen som en officiell helgdag 9 augusti FN:s internationella urfolksdag

15 augusti Den samiska flaggan antogs den här dagen 198618 augusti Samerådet grundades den här dagen 1956 

augusti Sametinget i Sverige invigdes den här dagen 1993

9 oktober Sametinget i Norge grundades den här dagen 1989

den 9 november Delegationen för samiska frågor grundades i Finland 1973

den 15 november Isak Sabas födelsedag 1875. Han skrev texten till samernas nationalsång

29 november Elsa Laula Renbergs födelsedag

Senast uppdaterad den 24 januari 2024

Translate the website with Google translate.