Sámien flágga - Samiska flaggan

Cirkeln är en symbol för både solen och månen. Solringen är röd och månringen är blå.
Flaggans färger, röd, blå, grön och gul kommer från den traditionella samiska dräkten, kolten.
De fyra färgerna symboliserar också viktiga överlevnadselement, grönt står för växter, natur och landet Sábmie som är livsavgörande för överlevnad. Blått står för vattnet som är ett livselixir. Rött står för eld, värme och kärlek. Gul symboliserar solen och ett långsiktigt liv.

Flaggan är formgiven av Astrid Båhl från Skibotn, Norge.

Umesamisk nationalsång

Flággbälij - Flaggdagar

1992 beslutade den Nordiska Samekonferensen i Helsingfors vilka dagar som är officiella flaggdagar för samerna. Efter det har flaggdagarna utökats. I Sverige flaggar många kommuner i det samiska området med både den samiska och den svenska flaggan.

6 februari  Samernas nationaldag som firas till minne av det första landsmötet i Trondheim 1917

2 mars              Invigningen av det nya sametinget i Finland 1996

25 mars           Maria bebådelsedag, en traditionell samisk helgdag

Midsommardagen som en officiell helgdag

9 augusti         FN:s internationella urfolksdag

15 augusti       Den samiska flaggan antogs den här dagen 1986

18 augusti       Samerådet grundades den här dagen 1956

26 augusti       Sametinget i Sverige invigdes den här dagen 1993

9 oktober         Sametinget i Norge grundades den här dagen 1989

9 november     Delegationen för samiska frågor grundades i Finland 1973

15 november   Isak Sabas födelsedag 1875. Han skrev texten till samernas                                    nationalsång

29 november   Elsa Laula Renbergs födelsedag

Senast uppdaterad den 21 januari 2022

Translate the website with Google translate.