Fotograf: Ulrika Renström

Ünniebelåhkuogiällalágab - Minoritetsspråkslagen

Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk har gällt i Sverige sen 2010.

Lagen beskriver vilka rättigheter som minoriteterna har i hela landet och inom de speciella förvaltningsområden som finns för finska, meänkieli och samiska. Samtliga kommuner och andra myndigheter är skyldiga att informera minoriteterna om deras rättigheter, skydda minoriteternas språk och kultur och särskilt viktigt är barns och ungas rätt att få utveckla sitt språk och sin kultur. Kommuner och myndigheter är även skyldiga att ge minoriteterna inflytande över frågor som berör dem.

I Förvaltningsområdena för samiska dit Malå hör är kommunen skyldig att ordna förskola och äldreomsorg på minoritetsspråken. De personer som vill använda sitt minoritetsspråk i kontakten med kommunen har rätt att göra det både muntligt och skriftligt.

Från den 1 januari 2019 revideras lagen så att rättigheter och skyldigheter stärks ytterligare. Kommunerna blir då t.ex. skyldiga att anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete.

Senast uppdaterad den 24 januari 2024

Translate the website with Google translate.