Mánnáskuvlla - Förskola

Malå kommun har som mål att aktivt verka för att samiska barn får möjlighet att både utveckla det svenska språket och sitt modersmål. Förskoleverksamheten utgör ett värdefullt och kraftfullt verktyg i revitaliseringsarbetet.

Om du som vårdnadshavare önskar att ditt/dina barn ska få vara i en samisk miljö med språk och kultur på Förskola så har du rätt till det. Idag bedrivs en del av pedagogiska verksamheten på samiska.

Sommaren 2020 kommer några förskoleavdelningar att flytta till den nya Förskola på Tjambo som är under uppbyggnad. Förskolans avdelningar kommer att ha samisk karaktär, likaså utemiljön. Pedagogerna har varit delaktig i ritningarna över byggnaderna så det kommer att bli en fantastisk miljö för kommunens barn och pedagoger.

 

 

Senast uppdaterad den 9 mars 2020

Translate the website with Google translate.