Förskolelärare som sitter vid ett fönster med en pojke och ett gosedjur.

Förskolan i nya lokaler

Hösten 2017 startade projektet med att iordningställa nya lokaler för förskoleverksamheten i Malå.

Augusti 2018 flyttade 5-åringarna in på Regnbågen i ombyggda lokaler och anpassad utemiljö på Nilaskolans område.

Därefter startade ett större projekt med att bygga nya och renovera befintliga lokaler för kommunens 1-4 åringar.

I januari 2021 kan vi glädjande berätta att alla lokalerna är helt klara och alla förskoleavdelningarna är inflyttade i nya lokaler anpassade för förskoleverksamhet och i enlighet med vår läroplan. Ännu återstår arbetet med att iordningsställa hela utemiljön på området Tjambo.

Kvinnlig förskolelärare sitter med ett barn vid ett fönster vid nya förskolan på Tjambo.

Köket på Tjambo är helt nytt med ny utrustning för att servera frukost, lunch och mellanmål. Köket är ett mottagningskök vilket innebär att huvudkomponenten till lunchen lagas på Grytan men frukost, mellanmål, sallad, potatis, ris med mera görs på plats i det nya köket.

Bild på nya köket med rostfria maskiner och bänkar.

Barnen äter inne på avdelningarna.Malå kommun är en förvaltningskommun och det syns i vår verksamhet bland annat på att våra skyltar är skrivna på umesamiska och på svenska.Vi är mycket glada för våra nya ljusa och anpassade lokaler! I varje avdelning finns 3 rum med uppsikt mellan rummen med hjälp av fönster i väggar och dörrar. 

Vi har även tillgång till 3 studios där vi gemensamt kan anpassa och bestämma användningsområde för vår verksamhet. I den gröna studion finns idag material för skapande i olika former. I den gula studion finns i dagsläget bl.a. konstruktionsmaterial och alla våra leklådor som används ute på avdelningarna. I den blå studion kommer att användas till samisk inspiration, drama och musik.

Närheten mellan avdelningarna medför ett annat arbetssätt där vi kan ta vara på varandras kompetens och kan stötta och hjälpa varandra på ett nytt sätt vilket ökar tryggheten för både barn och vuxna.

I mars månad startar kommunens OB-verksamhet som också kommer att bedrivas på Tjamboområdet, på avdelningen Haren. Ansvarig för OB-verksamheten är Emelie Renling som du når via kommunens växel, tfn: 0953-140 00. 

Ett stort tack till personal, vårdnadshavare och barn som under denna period stått ut med allt vad det innebär att byta lokaler!

Vi vill också tacka teknisk chef Lars Grundberg och Malåbostadens fastighetsförvaltare Jarkko Heikkinen för ett gott samarbete under byggprocessen tillsammans med Peab och deras underentreprenörer.

Vi ser fram emot en framtid utan Covid-19 där vi kan visa upp och inviga våra fina lokaler för allmänheten.

Senast uppdaterad den 8 februari 2024

Translate the website with Google translate.