Pedagogisk omsorg på kvällar, nätter och helger

I enlighet med skollagen (2010:800) 25 kap. 5§ erbjuder Malå Kommun pedagogisk omsorg utanför förskolans och fritidshemmens ramtider. OB-verksamheten riktar sig till barn 1 – 12 år (vårterminen det år barnet fyller 13 år). Platsen kombineras med plats på ordinarie förskola eller fritidsverksamhet.

Verksamheten har öppet dygnet runt alla dagar förutom röda dagar och lätthelger. OB-verksamheten stänger klockan 18.00 kvällen före röd dag/lätthelg. Med lätthelg avses de tillfällen när röd dag (helgdag) infaller under måndag till lördag.

OB-verksamheten bedrivs på avdelningen Haren på området Tjambo. Lokalen används även på dagtid för ordinarie förskoleverksamhet.

Krav för att få plats på OB-verksamheten är: 

  • Att vårdnadshavare har sitt ordinarie arbete förlagt till kvällar, nätter och helger och inte har någon reell möjlighet att ordna barnomsorg själva.  
  • Att vårdnadshavare samt sammanboenden har sin arbetstid på obekväm arbetstid samtidigt.  
  • Att det finns ett intyg från arbetsgivare att det inte finns någon möjlighet att förlägga arbetstiden på dagtid. 
  • I enlighet med skollagen (2010:800) 1 kap. 10§ kan verksamhetsansvarig besluta om plats i OB-verksamhet med hänsyn till barnets bästa. Detta kan exv.  innebära att hänsyn till barnets ålder tas och/eller att kontinuitet i vistelsen krävs för att plats ska beviljas. 

 

Sammanboende föräldrar 
Om ni är två vårdnadshavare som bor tillsammans och båda arbetar kvällar, nätter eller helger kan ni ansöka om omsorg på obekväm arbetstid. Det gäller även två personer som är sammanboende under äktenskapsliknande former, även om den ena personen inte är vårdnadshavare. För att få plats i OB-verksamhet krävs att båda vårdnadshavare samt sammanboende har sina arbetstider på obekväm arbetstid samtidigt. 

Vårdnadshavare med gemensam vårdnad 
Om ni är två vårdnadshavare med gemensam vårdnad, och bor på olika adresser, ska ni lösa omsorgen själva. Om ni inte kan lösa omsorgen själva, kan ni ansöka om plats i ob-verksamhet. När ni ansöker kontrolleras om ni har möjlighet att lösa omsorg själva. 

Ensamstående vårdnadshavare 
Du som är ensamstående vårdnadshavare och arbetar kvällar, nätter och helger, kan ansöka om plats i ob-verksamhet. 

Ansökan 
Ansökan sker via blankett eller e-tjänst. Det kan ta upp till 30 dagar att få omsorg på obekväm arbetstid. Därför är det bra att ansöka i god tid. Till din ansökan ska du bifoga arbetsschema och intyg från arbetsgivaren om att arbete dagtid inte kan erbjudas. 
Hämta blankett (länk): Intyg från arbetsgivare om anställning och förändring av tjänst vid ansökan om barnomsorg på obekväm arbetstid

Beslut om placering 
Det kan ta upp till 30 dagar från det att din ansökan är komplett till att ditt barn får placering. Om din ansökan blir godkänd får du en bekräftelse av utbildningskontoret. 

Ändringar eller uppsägning 
Schemaläggning sker månadsvis och schemat ska vara inlagt på Tempus senast den 15:e månaden före, därefter låses Tempus för ändringar. Undantag sker på sommaren då längre period ska schemaläggas.  

Om schemat inte är lagt när låsning skett kan plats endast erbjudas i de fall verksamheten tillåter och personal finns schemalagda. Detta gäller även vid schemaändringar. Vid schemaändringar eller frånvaro efter Tempus låses kontakta verksamhetsansvarig via mail. 

Senast uppdaterad den 8 februari 2024

Translate the website with Google translate.