Sommarbild tagen mot barnskolan med lekplats.

Fotograf: Aleksandra Simanovskaya

Fritidshem

Fritidshemmen i Malå kommun har fyra avdelningar som alla är belägna i Nilaskolans lokaler. Det finns drygt 120 barn inskrivna.

Fritidsavdelningar
Norrskenet: Barn i förskoleklass
Solstrålen: Barn i åk 1
Skogsbrynet: Barn i åk 2
Navet: Barn i åk 3-5

Fritidshemmet bidrar till goda uppväxtvillkor genom att stödja och stimulera elevers utveckling och lärande och möjliggör för vårdnadshavare att förena föräldraskap med förvärvsarbete eller studier. Fritidshemmet finns integrerad i skolan där barnen tas om hand av erfaren personal.

Bussfritids
De elever som har skolskjuts och behöver skolbarnomsorg från skoldagens slut till att skolbussen går hem på eftermiddagen, har ingen kostnad för detta. Bussfritids gäller måndag, tisdag, torsdag och fredag 13.30-15.20. Vårdnadshavare till elever på mellanstadiet lägger in bussfritidstider på "Navet 4-6" i Tempus. 

Har man behov andra tider betalar man avgift som vanligt enligt taxor fastställda i Barn- och utbildningsnämnden. Givetvis får man hämta sitt barn tidigare om man så önskar.

Senast uppdaterad den 8 februari 2024

Translate the website with Google translate.