Förskola

Förskoleverksamheten är en pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Förskoleverksamheten riktar sig till barn i åldrarna ett till fem år vars vårdnadshavare arbetar, studerar, är föräldralediga eller arbetssökande. Förskolans uppdrag är att lägga grunden för ett livslångt lärande.

I förskolan arbetar förskollärare och barnskötare utifrån de mål och riktlinjer som finns i förskolans läroplan och skollagen. Förskolan är det första steget i det svenska utbildningssystemet. I kommunen finns två förskolor med totalt nio avdelningar. Förskolans ramtider är 06.00 - 18.00.

Tjambo
Förskolor med barn 1 - 4 år

  • Räven [Riebie]
  • Järven [Geäŧkkie]
  • Ekorren [Årrieve]
  • Lodjuret [Råhtieme]
  • Björnen [Berre]
  • Älgen [Sarvva]
  • Renen [Båtsuoj]
  • Haren [Njåmmiele]

Bild på förskolan Tjambo

Regnbågen [Átjájuakssa]
Förskola med barn 5 år

  • Kometen
  • Stjärnan

Bild på förskolan Regnbågen

Senast uppdaterad den 8 februari 2024

Translate the website with Google translate.