Förskola i samisk förvaltningskommun

Malå kommun ingår i förvaltningsområdet för samiska, vilket innebär att samiska språk och samisk kultur har ett förstärkt skydd enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. I vårt uppdrag ingår det att överföra ett kulturarv och synliggöra olika kulturer i förskolan. Omfattningen bör vara sådan att språket bevaras, utvecklas och förs vidare till flera generationer. Många barn möter minoritetsspråket först i förskolan.

I samband med att lokalerna för förskoleverksamhet renoverades fanns detta perspektiv med i planeringsstadiet. Färgsättningen på Tjambo utgår från färgerna i den samiska flaggan, gul, blå, grön och röd. Alla skyltar i förskolan är skrivna på Umesamiska och på svenska.

I blå studion finns samsikt material och en kåta permanent uppsatt.

På Regnbågen finns också en kåta för lek inomhus.

På Tjambos gård finns en samisk kåta samt ett förråd i samisk stil. I förrådet förvaras exempelvis renhorn, lasso, renar och älgar i trä mm.

Två av förskolans pedagoger har ett särskilt ansvarsområde gällande uppdraget kring samiskt språk och kultur. I deras uppdrag ingår att implementera det samiska språket och kulturen på varje avdelning.

 

Senast uppdaterad den 16 mars 2023

Translate the website with Google translate.